Pokroky v léčbě nádorů gastrointestinálního traktu

15. 5. 2019

Na konci ledna bylo v San Francisku na 8. výročním sympoziu o nádorech gastrointestinálního traktu (GIT) představeno několik zajímavých novinek. Jsou skvělým příkladem toho, jak pokroky v medicíně pomáhají léčbu individualizovat pro konkrétního pacienta.

Na konci ledna bylo v San Francisku na 8. výročním sympoziu o nádorech gastrointestinálního traktu (GIT) představeno několik zajímavých novinek. Jsou skvělým příkladem toho, jak pokroky v medicíně pomáhají léčbu individualizovat pro konkrétního pacienta. Týkaly se léčby nádorů GIT, předpovědi reakce nádoru na chemoterapii nebo předpovědi rekurence nádoru.

Radioterapie análního karcinomu – malá změna s velkým přínosem

Jedna z posledních studií léčby karcinomu anu a análního kanálu dospěla k zajímavému poznání po dvouletém sledování. Chemoterapie kombinovaná s radioterapií s modulací intenzity (IMRT) je stejně účinná a přitom méně toxická než chemoterapie kombinovaná s konvenční radioterapií. V prezentované klinické studii byla IMRT významně méně zatížena kožními a gastrointestinálními vedlejšími účinky radioterapie. IMRT je tedy v principu navržena tak, že se cíleně zaměřuje pouze na nádor a šetří okolní tkáň.

Inhibitory tyrozinkinázového receptoru účinné proti rezistentním GIST

Inhibitory tyrozinkinázového receptoru (RTK) jsou možnou účinnou alternativou pro pacienty s pokročilými gastrointestinálními stromálními tumory (GIST), které jsou rezistentní na dosavadní léčbu. Zastaví progresi nádoru u více než dvou třetin pacientů, u některých z nich na celé tři roky.

Genový test může identifikovat riziko rekurence pro pacienty s kolorektálním karcinomem

Genový test, který analyzuje expresi 18 konkrétních genů, odhaluje možné riziko rekurence lokalizovaného karcinomu kolorekta (stage II). Tento genový test tak může pomoci i v rozhodování o dalším léčebném postupu a pomáhá identifikovat i pacienty, kteří nepotřebují další chemoterapii. 80 % pacientů pomůže samotný chirurgický zákrok a nepotřebují další léčbu, genový test odhaluje zbylých 20 %, u kterých je další, doplňující léčba nutná pro riziko rekurence.

PET pomáhá detekovat odpověď nádoru jícnu na chemoterapii

Další novinkou je použití pozitronové emisní tomografie (PET), která pomáhá určit prognózu pacienta s lokálně pokročilým adenokarcinomem jícnu. Konkrétně se využije ke zhodnocení výsledku chemoterapie tohoto nádoru v oblasti gastroezofageální junkce. Může tak potvrdit dobrou odpověď nádoru na chemoterapii a předpovědět bezpříznakové období a delší přežití, aniž by se dávka chemoterapie zvyšovala nebo aniž by byl nutný chirurgický zákrok.

(ercp)

Zdroj:
Prezentováno na Gastrointestinal Cancers Symposium, v San Francisku, USA, 20.–22. ledna 2011. Dostupné na www.medicalnewstoday.comPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa