Podávání růstového hormonu redukuje působení hormonů štítné žlázy u pacientek s Turnerovým syndromem

15. 5. 2019

Turnerův syndrom postihuje zhruba jedno z 2500 narozených děvčat. Dospělé pacientky ...

Turnerův syndrom postihuje zhruba jedno z 2500 narozených děvčat. Dospělé pacientky měří v průměru o 20 cm méně, než je obvyklé pro jejich etnikum. Příčinou je haploinsuficience SHOX homeoboxu, jež se normálně nachází na X chromozomu. Proto je velmi často Turnerův syndrom indikací k léčbě růstovým hormonem, a to i přesto, že léčebná odpověď je poměrně malá.

Autoři popisované studie předpokládali, že by tento nedostatečný účinek mohl souviset s údaji v dříve publikovaných studiích prováděných na krysích tkáních. Ty prokázaly, že vyšší než fyziologické hladiny IGF-I zmenšují účinnost tyroidálních hormonů na tkáně krys. Principem působení je snížení počtu receptorů pro tyto hormony. Podávání růstového hormonu by tedy sice způsobovalo zvýšení hladin IGF-I, ovšem současně by inhibovalo růstový účinek hormonů štítné žlázy.

Vědci se proto rozhodli ověřit tuto hypotézu na lidech. Porovnávali 10 pacientek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem (0,33 mg/kg/týden po dobu půl roku až dvou let) s dívkami, které trpěly Turnerovým syndromem a nebyly léčeny růstovým hormonem, a dívkami zdravými. Pro testování byla použita metoda PCR. Výsledky ukázaly, že počet receptorů pro tyroidální hormony byl skutečně u dívek s Turnerovým syndromem po léčbě růstovým hormonem snížený.

Autoři uzavírají své sdělení v tom smyslu, že léčba růstovým hormonem redukuje expresi receptoru pro hormony štítné žlázy. Tím je utlumena odpověď tkání na podávání růstového hormonu.

(hul)

Zdroj: Growth hormone (GH) treatment reduces peripheral thyroid hormone action in girls with Turner syndrome. Susperreguy S, et al. Clin Endocrinol 2007:629–636.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa