Podávání inhibitorů TNFα v prvním trimestru těhotenství

3. 9. 2015

Jak ukázala mezinárodní prospektivní observační studie, léčba inhibitory TNFα v 1. trimestru těhotenství představuje středně významné klinické riziko pro plod. Vzhledem k dopadu nedostatečně kontrolovaného autoimunitního onemocnění na matku i nenarozené dítě však můžou být terapeutickou volbou u žen se závažným onemocněním, které jsou refrakterní na jiné imunomodulační léky.

Podávání inhibitorů TNFα u těhotných žen s autoimunitním onemocněním je považováno za relativně bezpečné. Cílem této nedávno publikované studie bylo zhodnotit vliv expozice adalimumabu, infliximabu, etanerceptu, certolizumab pegolu a golimumabu v prvním trimestru těhotenství na riziko vrozených vad, spontánních potratů, předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti. K hodnocení byly použity vzorky z pracovišť zapojených do Evropské sítě teratologických informačních služeb.

Do studie bylo zařazeno 495 exponovaných a 1532 kontrolních těhotenství z pracovišť celkem 9 zemí. Výsledky ukázaly vyšší riziko vrozených vad (5,0 %) u novorozenců žen léčených v 1. trimetru inhibitory TNFα v porovnání s kontrolní skupinou (1,5 %, upravený poměr šancí [OR] = 2,2, 95% CI 1,0–4,8). Expozice inhibitorům TNFα byla spojena také s vyšším rizikem předčasného porodu (17,6 %, OR = 1,69, 95% CI 1,1–2,5) a nižší porodní hmotností pro daný gestační věk (p = 0,02). Nebylo zjištěno zvýšené riziko spontánních potratů.

Dopad nedostatečně léčeného autoimunitního onemocnění na zdraví matky a plodu je také významný. Vzhledem k tomu, že kontrolní skupina nezahrnovala těhotné ženy s autoimunitním onemocněním, nelze odlišit vliv onemocnění a léčby na výskyt předčasných porodů a nízkou porodní hmotnost.

Autoři této práce se domnívají, že i když má léčba inhibitory TNFα popsaný středně závažný klinický dopad, nevylučuje podávání těchto léků v prvním trimestru u žen se závažným onemocněním, které nereagují na jiné imunomodulační léky.

(zza)

Zdroj: Weber-Schoendorfer C., Oppermann M., Wacker E., et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Pharmacol. 2015 Mar 25. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa