Pití kávy zpomaluje progresi jaterní fibrózy a cirhózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

15. 5. 2019

Neal Freedman z National Cancer Institute se spolu se svými kolegy zabýval vztahem mezi konzumací kávy a progresí jaterního onemocnění u pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří nereagovali na standardní terapii.

Neal Freedman z National Cancer Institute se spolu se svými kolegy zabýval vztahem mezi konzumací kávy a progresí jaterního onemocnění u pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří nereagovali na standardní terapii.

Celkem 766 účastníků HALT-C studie (Hepatitis C Antiviral Long-Term Treatment against Cirrhosis), u kterých byla biopticky potvrzena HCV fibróza nebo cirhóza a kteří neodpovídali na standardní terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem, zaznamenávalo typickou frekvenci a množství vypité kávy v průběhu posledního roku. Následně pak byli rozděleni do 9 kategorií podle frekvence pití a do 4 kategorií podle vypitého množství kávy.

V průběhu studie byly každé 3 měsíce prováděny kontroly klinického stavu, včetně posouzení ascitu, jaterní encefalopatie, spontánní bakteriální peritonitidy, krvácení z varixů, přítomnosti hepatocelulárního karcinomu, progrese fibrózy a úmrtí souvisejících s jaterním onemocněním. Jaterní biopsie byly prováděny s odstupem 1,5 a 3,5 roku za účelem určení progrese jaterního postižení.

V době zahájení studie byla vyšší konzumace kávy spojena s méně závažnou biopticky ověřenou steatózou, nižším AST/ALT poměrem, nižšími hodnotami alfa-fetoproteinu a inzulinu, nižším HOMA2 skóre a vyššími hodnotami albuminu (p <0,05).

Během dalšího sledování bylo prokázáno, že účastníci, kteří pili 3 a více šálků kávy denně, měli o 53 % nižší riziko progrese jaterního onemocnění. Index progrese fibrózy klesal s rostoucí konzumací kávy, a to následovně:

  • 11,1/100 pacientoroků pro ty, kteří kávu vůbec nepili;
  • 12,1 pro pacienty, kteří pili méně než 1 šálek denně;
  • 8,2 pro ty, kteří pili 1 až 3 šálky denně
  • a nakonec 6,3 pro ty, kteří pili 3 a více šálků denně.

Závěrem autoři upozorňují, že výsledky této studie nelze zobecňovat na zdravější část populace bez jaterního onemocnění.

(mik)

Zdroj: Hepatology 2009(Nov);50(5):1360–1369.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa