Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

15. 5. 2019

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT).

Přibližně jedna třetina pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C vykazuje trvale normální hodnoty jaterních enzymů, reprezentované normální sérovou hladinou alaninaminotransferázy (ALT). V časopise Annals of Hepatology byla nedávno publikována studie, která se zabývala účinností a bezpečností kombinované terapie peginterferonem alfa-2b s ribavirinem právě v této populaci.

Zmiňované pilotní, nekontrolované, nezaslepené studie se účastnilo celkem dvaadvacet pacientů s chronickou hepatitidou C s HCV genotypem 4. U všech byla jaterní biopsií potvrzena chronická hepatitida a zároveň trvale přítomná normální sérová hladina ALT. Tito pacienti pak byli léčeni subkutánním peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 μg/kg tělesné hmotnosti jednou týdně a perorálním ribavirinem (v dávce 15 mg/kg/den) po dobu 48 týdnů a následně sledováni ještě 24 týdnů po ukončení terapie.

Šestnáct pacientů z dvaadvaceti ve studii setrvalo až do konce, devět z nich byly ženy (40,9 %), průměrný věk byl 43,8 roku. Hodnoty ALT byly normální u všech pacientů, přičemž průměrná hodnota byla 0,64 μkat/l. Setrvalé virologické odpovědi dosáhlo 13 pacientů (59 %), 4 pacienti (18,1 %) na léčbu neodpověděli. U dvou pacientů (9 %) došlo k relapsu a u jednoho pacienta byl v průběhu léčby pozorován fenomén virového průlomu. Dva pacienti (9 %) pak léčbu přerušili z důvodu nežádoucích účinků.

Kombinovaná léčba pegylovaným interferonem alpha-2b s ribavirinem je tedy bezpečná a vyústila v dosažení setrvalé virologické odpovědi u významného počtu pacientů s chronickou hepatitidou C s genotypem 4 a trvale normální hladinou ALT.

(mik)

Zdroj: Al-Ali J et al. Pegylated interferon-alpha2b plus ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus genotype 4 infection in patients with normal serum ALT. Ann Hepatol. 2012 Mar; 11 (2): 186–93.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa