Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

15. 5. 2019

U pacientů s vysokou virovou náloží je volba vhodné terapie virové hepatitidy C velmi důležitá.

U pacientů s vysokou virovou náloží je volba vhodné terapie virové hepatitidy C velmi důležitá. A právě hodnocení účinnosti pegylovaného interferonu α-2b provedli ve své studii japonští lékaři. Své překvapivé výsledky publikovali v odborném periodiku World Journal of Gastroenterology.

Studie ze země vycházejícího slunce

Do své studie lékaři z Gastroenterologie Tohoku University Hospital zahrnuli celkem 120 pacientů, kteří byli na jejich oddělení hospitalizováni v období od prosince 2005 do listopadu 2006. Všichni pacienti měli poměrně vysokou virovou nálož a byli léčeni pomocí kombinované terapie pegylovaného interferonu α-2b a ribavirinu. U všech pak byla hodnocena trvalá virologická odpověď. Dávkování interferonu bylo zvoleno jako 1,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti podávané jednou týdně subkutánně po dobu 48 týdnů. Ribavirin byl podáván denně a perorálně, přičemž u dávkování záleželo také na hmotnosti. Pacienti s hmotností nižší než 60 kg obdrželi 600 mg, pacienti vážící mezi 60 a 80 kilogramy 800 mg a těžší pacienti 1000 mg. Výsledky byly velice zajímavé.

Více než 40% úspěšnost

Ze sto dvaceti pacientů jich celý léčebný proces dokončilo sto. U pacientů, kteří léčbu nedokončili, byla terapie nejčastěji přerušena kvůli depresi, neutropenii nebo žádné odpovědi na léčbu. Celkem u 53 pacientů se podařilo dosáhnout trvalé virologické odpovědi. Časné virologické odpovědi se podařilo dosáhnout u 50 % pacientů, konečné odpovědi na léčbu u 73,3 % pacientů. Zajímavé ale bylo zjištění, že ve skupině starších pacientů (starších 56 let) dosáhly trvalé virové odpovědi daleko častěji muži než ženy (50 % muži, 17 % ženy), což byl statisticky významný rozdíl. Z hlediska snášenlivosti byla kombinovaná léčba pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem pacienty jinak dobře snášena.

Co studie přinesla

Japonská studie přinesla potvrzení, že kombinovaná terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem je pacienty dobře snášená a že její účinnost v dosažení trvalé virologické odpovědi se pohybuje lehce nad hranicí 40%. Málo účinná je ale u starších pacientek, u nichž je třeba dále hledat jinou, vhodnější léčbu.

(kam)

Zdroj: Kogure T, et al. Pegylated interferon plus ribavirin for genotype Ib chronic hepatitis C in Japan. World J Gastroenterol 2008(Dec 21);14(47):7225-4230.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa