Pacienti, kteří neodpověděli optimálně na terapii etanerceptem, profitují z léčby infliximabem

14. 5. 2019

U pacientů s mírnou až závažnou formou plakové psoriázy, kteří byli po nedostatečné odpovědi na etanercept převedeni na infliximab, bylo zaznamenáno zpomalení progrese onemocnění. Tyto výsledky vyplývají ze studie PSUNRISE prezentované na 68. výročním kongresu Americké dermatologické akademie.

U pacientů s mírnou až závažnou formou plakové psoriázy, kteří byli po nedostatečné odpovědi na etanercept převedeni na infliximab, bylo zaznamenáno zpomalení progrese onemocnění. Tyto výsledky vyplývají ze studie PSUNRISE prezentované na 68. výročním kongresu Americké dermatologické akademie.

Studie PSUNRISE je multicentrická prospektivní studie, jíž se účastnili pacienti, kteří neodpověděli adekvátně na terapii etanerceptem. Cílem této studie bylo ověřit bezpečnost a účinnost převedení těchto pacientů na terapii jiným anti-TNF přípravkem – infliximabem.

Klinické hodnocení zahrnovalo skupinu 215 pacientů s psoriázou starších 18 let (63,7 % muži, průměrný věk 44 let), s významnou aktivitou nemoci (Physician Global Assessment, PGA skóre 2 a více). Vybraní pacienti neodpověděli adekvátně na terapii samotným etanerceptem v dávce 25 mg dvakrát týdně, popřípadě 50 mg jednou až dvakrát týdně v kombinaci s methotrexátem či cyklosporinem po dobu nejméně 4 měsíců. Dva týdny po podání poslední dávky etanerceptu (týden 0) byli tito pacienti převedeni na terapii intravenózním infliximabem v dávce 5 mg/kg. Další infuze pak byly podány v týdnech 2, 6, 14 a 22. Primárním výstupem studie pak bylo zhodnocení účinnosti této intervence po celou dobu trvání studie (26 týdnů) a procenta pacientů, u kterých došlo po 10 týdnech ke zlepšení PGA skóre na hodnotu ≤ 1.

Podle výsledků studie je zřejmé, že léčba infliximabem je rychlá a přináší trvalé výsledky. V 10. týdnu totiž došlo až v 65,4 % případů ke zlepšení PGA skóre (odpovídající žádné nebo mírné aktivitě onemocnění). V dalším průběhu bylo zlepšení ještě výraznější. Pouze u 5,6 % pacientů byla zaznamenána alergická reakce na podání infuze a u 3,7 % účastníků byl pozorován alespoň jeden ze závažných nežádoucích účinků.

Autoři uzavírají, že více než 64 % pacientů neodpovídajících na léčbu etanerceptem může profitovat z převedení na intravenózně podávaný infliximab. Odpověď na léčbu je rychlá, účinná a bezpečnostní profil léčiva je přijatelný.

(Thom)

Zdroj:
Gottlieb AB, et al. Efficacy and safety of infliximab therapy in plaque psoriasis patients previously treated with etanercept: Analysis of PSUNRISE. American Academy of Dermatology (AAD) 68th Annual Meeting, Miami, Florida, USA. Prezentováno dne 7. března 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa