Očekávání pacientů a lékařů na začátku léčby revmatoidní artritidy golimumabem

7. 7. 2014

Revmatoidní artritida (RA) je chronické onemocnění. Hlavním cílem její léčby je tedy kromě zlepšení klinického stavu také zlepšení kvality života pacientů (QoL). Golimumab (GLM) je u RA využíván jako doplňková léčba tam, kde selhala terapie chorobu modifikujícími léky (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs).

Revmatoidní artritida (RA) je chronické onemocnění. Hlavním cílem její léčby je tedy kromě zlepšení klinického stavu také zlepšení kvality života pacientů (QoL). Golimumab (GLM) je u RA využíván jako doplňková léčba tam, kde selhala terapie chorobu modifikujícími léky (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs). Předkládaný článek přinesl subanalýzu studie GO-MORE, která se věnovala vztahu mezi očekáváními pacientů i lékařů a skutečnými výsledky léčby.

Studie GO-MORE byla mezinárodní prospektivní otevřená studie na pacientech s aktivní RA i přes léčbu DMARDs, kteří ale v minulosti neprodělali jinou cílenou léčbu. Pacienti byli léčeni 50mg GLM podávaným podkožně každý měsíc po dobu 6 měsíců. Na začátku léčby a poté ve 3 měsících pacienti pomocí dotazníku popisovali, co očekávají od následujících 3 měsíců léčby. Jejich očekávání byla následně srovnávána se skutečnými výsledky terapie. Hodnocení probíhalo v 5bodové škále, kdy 1 znamenalo největší očekávání a 5 skoro žádné. Paralelně s touto dotazníkovou akcí lékaři rovněž za pomoci dotazníku odhadovali stav svých pacientů po 3 měsících léčby.

Na začátku sledování bylo 3 280 pacientů s mírně (21,3 %) nebo velmi (78,7 %) aktivní RA. Průměrná délka trvání onemocnění byla 7,6 roku (SD = 7,9 roku), průměrná hodnota indexu Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) byla 1,44 (SD = 0,67) a průměrný výsledek v dotazníku EuroQoL-5D (EQ-5D) byl 0,42 (SD = 0,33). Na začátku léčby měli pacienti vysoká očekávání (průměrně 1,44), 95,9 % z nich očekávalo, že GLM bude lepší než současná léčba. Vyšší očekávání měli pacienti, kteří za sebou měli menší počet selhání DMARDs, měli vyšší aktivitu nemoci, kratší trvání onemocnění, byli mladší a ženského pohlaví (všechna p < 0,05). Po 6 měsících měli pacienti s vyššími očekáváními vyšší míru remise onemocnění (p < 0,0001) a větší zlepšení indexů HAQ-DI (p < 0,0001) i EQ-5D (p < 0,0001). Na počátku léčby očekávali lékaři, že 29,6 % pacientů dosáhne remise a 59,2 % nízké aktivity nemoci po 3 měsících léčby.

Pacienti mají v terapii GLM velkou důvěru. Pacienti s vyššími očekáváními dosáhli častěji remise, zlepšení funkce i QoL.

(epa)

Zdroj: Dasgupta B., Combe B., Louw I., et al. Patient and physician expectations of add-on treatment with golimumab for rheumatoid arthritis: Relationships between expectations and clinical and quality of life outcomes. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 May 16; doi: 10.1002/acr.22371. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa