Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

15. 5. 2019

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Po průniku do lymfatického a cévního systému mohou zakládat vzdálené metastázy. Vědci nyní objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Poté se již nádorové buňky mohou snadno dostat do lymfatického nebo cévního řečiště a zakládat i metastázy vzdálené. Vědci z Farmakologického institutu v německém Heidelbergu objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.

Protein SCAI a jeho funkce

V laboratorních testech nádorové buňky prokázaly schopnost invadovat do zdravé tkáně, pokud byl tento protein poškozen nebo zcela chyběl. Do dneška neznámý protein nazvaný zkráceně SCAI (z angl. suppressor of cancer cell invasion, supresor invaze nádorové buňky) prokázal v laboratorních testech efektivní supresi pohybu nádorových buněk v prostoru extracelulární matrix.

Protein SCAI působí na transkripci jiného proteinu, beta(1)-integrinu, který vlastní vazbou mezi nádorovou buňkou a extracelulární matrix umožňuje další pohyb nádorové buňky a její invazi do tkáně. Nádorové buňky mnohých současných nádorů (prsu, plic, štítné žlázy) vykazují značnou míru suprese proteinu SCAI, a naopak výraznou hyperaktivitu beta(1)-integrinu. Ukázalo se, že existuje nepřímá úměra mezi aktivitou proteinu SCAI a beta(1)-integrinu.

Zbývá již jen porozumět, jakou signální cestou je regulován sám protein SCAI. Ovlivnění funkce beta(1)-integrinu díky aplikaci proteinu SCAI by mohlo být novou možností terapeutického zásahu u invazivních nádorových onemocnění. Vědci z Heidelbergu již zkoumají účinnost tohoto proteinu u zvláště agresivních nádorů, jako je maligní melanom nebo nádor prsu, a to na zvířecích modelech. Jejich objev bude zveřejněn v prestižním časopise Nature Cell Biology a ukazuje na neustálý pokrok v objasňování molekulárních mechanismů nádorových buněk.

(ercp)

Zdroj: Dominique T. Brandt, Christian Baarlink, Thomas M. Kitzing, Elisabeth Kremmer, Johanna Ivaska, Peter Nollau & Robert Grosse: SCAI acts as a suppressor of cancer cell invasion through the transcriptional control of β1-integrin. Nature Cell Biology, publikováno online 6. dubna 2009. DOI: 10.1038/ncb1862Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa