Nový význam měření CRP u nemocných s pokročilým metastazujícím karcinomem ledviny

15. 5. 2019

Karcinom ledviny zastupuje cca 2 % ze všech karcinomů, bohužel celosvětově toto procento vzrůstá. V současné době je až 40 % karcinomů ledviny zachyceno náhodně.

Karcinom ledviny (RCC − renal cell cancer) zastupuje cca 2 % ze všech karcinomů, bohužel celosvětově toto procento vzrůstá. V současné době je až 40 % karcinomů ledviny zachyceno náhodně, když nemocný přichází k lékaři pro jakékoli obtíže, a často jde již o pokročilé onemocnění. Jistou naději na vyléčení zajistí nemocným pouze radikální operace, to je ale závislé na stadiu a typu karcinomu. Standardním operačním řešením bývá radikální nefrektomie.

V rámci výzkumu byla provedena studie, ve které byly sledovány hodnoty CRP (C-reaktivního proteinu) u nemocných po nefrektomii. Retrospektivně bylo hodnoceno 181 pacientů s pokročilým metastatickým karcinomem ledviny. Celkem 18 pacientů podstoupilo léčebný zákrok (nefrektomii), 111 cytoredukční nefrektomii a 52 bylo bez operace. Hodnoty CRP byly zaznamenávány v závislosti na přežití pomocí ROC křivky, užita byla Kaplan-Meierova křivka a Cox regresní analýza. Pacienti byli rozděleni dle vstupních hodnot CRP do třech kategorií − s nízkým, středně zvýšeným (18−67 mg/l) a vysokým CRP (nad 67 mg/l). Výsledná analýza ukázala, že skupina nemocných s vysokou hodnotou CRP měla nejhorší prognózu, a to i přes maximální léčbu (nefrektomie, jiná léčba).

Tato studie ukázala, že hodnota CRP má významný prognostický význam u pacientů s pokročilým metastatickým karcinomem ledvin. Je možné, že by se hodnota CRP dala v praxi používat jako jeden z prognostických ukazatelů při rozhodování, zda daný nemocný podstoupí operaci, či nikoli.

(jakr)

Zdroj: Hiroki I. et al. C-reactive protein in patients with advanced metastatic renal cell carcinoma: Usefulness in identifying patients most likely to benefit from initial nephrectomy. BMC Cancer 2012, 12: 337.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa