Novinka v predikci fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C – index FI-PRO

15. 5. 2019

Jaterní biopsie není úplně dokonalou standardní metodou při hodnocení rozsahu jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Jaterní biopsie není úplně dokonalou standardní metodou při hodnocení rozsahu jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C. Problematikou jaterní fibrózy u pacientů s hepatitidou C se blíže zabývali belgičtí vědci, kteří ve své práci hodnotili diagnostickou úlohu proteinových markerů odvozených od proteomu a prospěšnost nového indexu založeného na proteinech.

Ve zmiňované studii byly u pacientů s chronickou hepatitidou C (n = 62) a u jedinců z kontrolní skupiny (n = 73) podle závažnosti fibrózy hodnoceny jednotlivé charakteristiky a biochemické parametry, včetně proteinů. Vícerozměrné modely byly vytvořeny pomocí lineární diskriminační analýzy pro predikci lehké fibrózy (F0–F1), středně závažné fibrózy (F2–F3) a cirhózy (F4). Nejlepší model byl pak ověřen a jeho diagnostická výtěžnost byla srovnávána s tzv. indexem APRI, zohledňujícím aktivitu aspartátaminotransferázy a počet trombocytů (poměr aktivity AST/počet destiček).

Statistická analýza prokázala signifikantní výsledky u klinických i proteinových markerů. Nejlepší multivariační model se opíral o čtyři základní proteinové markery: α-2-makroglobulin (A2M), haptoglobin, hemopexin a galectin-3 vázající protein. Dle tohoto modelu byly hlavními prediktory A2M a hemopexin. Nový index, vycházející z poměru A2M/hemopexin (tzv. fibrózo-proteinový index, FI-PRO), vykazoval v detekci signifikantní fibrózy (F2–F4) a pokročilé fibrózy (F3–F4) lepší výsledky než dosud používaný index APRI. Celková pozitivní prediktivní hodnota indexu FI-PRO byla 86 % pro signifikantní fibrózu a negativní prediktivní hodnota nejméně 90 % pro pokročilou fibrózu.

Tato práce dokladuje, že proteinové markery odvozené od proteomu séra byly úspěšně využity v klinické diagnostice HCV fibrózy, což vedlo k vytvoření indexu FI-PRO. Účinnost a použitelnost indexu FI-PRO by však měla být ověřena v rozsáhlých prospektivních studiích.

(mik)

Zdroj: Cheung K. J. et al.: Usefulness of a novel serum proteome-derived index FI-PRO (fibrosis-protein) in the prediction of fibrosis in chronic hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol. Publikováno on-line 26. května 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa