Nová TNM klasifikace nádorů plic

15. 5. 2019

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.

Klasifikace TNM je společná pro většinu nádorových onemocnění kromě nemocí hematoonkologických. Umožňuje totiž poměrně rychle a přesně určit jak staging, tak i grading nádorů. TNM se určuje na základě klinického vyšetření, v tom případě může být před každým symbolem písmeno „c“ (cT, cN, cM). Pokud klasifikaci provádí patolog na základě histologického vyšetření nádoru, pak se označuje písmenem „p“ (pT, pN, pM). Klinická a patologická klasifikace se můžou navzájem lišit.

Při změně TNM klasifikace plicních nádorů bylo do databáze zahrnuto celkem 81 495 pacientů z celého světa, z toho 68 463 s nemalobuněčným a 13 032 s malobuněčným karcinomem plic. Všichni pacienti byli léčeni mezi lety 1990 a 2000.

TNM klasifikace plicních karcinomů byla upravena následovně:

T (velikost nádoru)

 • TX: primární nádor nelze hodnotit, nebo byl nádor prokázán pouze na základě přítomnosti maligních buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale není viditelný zobrazovacími vyšetřovacími metodami nebo bronchoskopicky
 • T0: bez známek primárního nádoru
 • Tis: karcinom in situ
 • T1a: nádor o velikosti ≤ 2 cm
 • T1b: nádor o velikosti > 2 cm ale ≤ 3 cm
 • T2a: nádor o velikosti > 3 cm ale ≤ 5 cm
 • T2b: nádor o velikosti > 5 cm ale ≤ 7 cm
 • T3: (původně T2) nádory větší než 7 cm + nádory s dalšími uzly ve stejném laloku jako primární nádory
 • T4: nádorové uzly v jiném stejnostranném laloku

N (postižení regionálních lymfatických uzlin)

 • NX: regionální mízní uzliny nelze hodnotit
 • N0: v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
 • N1: metastázy ve stejnostranných peribronchiálních a/nebo stejnostranných hilových uzlinách a intrapulmonálních uzlinách, včetně postižení přímým šířením
 • N2: metastázy ve stejnostranných mediastinálních a/nebo subkarinálních mízních uzlinách
 • N3: metastázy v druhostranných mediastinálních, druhostranných hilových, stejnostranných či druhostranných skalenických nebo supraklavikulárních mízních uzlinách

M (vzdálené metastázy)

 • MX: vzdálené metastázy nelze hodnotit
 • M0: nejsou vzdálené metastázy
 • M1: vzdálené metastázy, včetně samostatného nádorového uzlu nebo uzlů v různých lalocích (stejnostranných či druhostranných)
 • M1a: postižení kontralaterální plicní uzliny a pleurální šíření
 • M1b: vzdálené metastázy

Tento návrh TNM klasifikace dosud nebyl v České republice schválen, nicméně jeho přijetí by mělo být otázkou několika málo měsíců.

(kam)

Zdroj:
Wrona A, Jassem J. The new TNM classification in lung cancer. Pneumonol Alergol Pol 2010;78(6):407-417.



Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa