Nižší vzdělání, kouření a vysoký krevní tlak zvyšují riziko CMP

14. 11. 2014

Dospělí kuřáci s nižším vzděláním čelí vyššímu riziku cévní mozkové příhody (CMP) než kuřáci s vyšším vzděláním. Ukázaly to výsledky výzkumu uveřejněné v časopise Stroke Americké asociace pro srdeční onemocnění. Studie potvrdila i závěry vyplývající z početných předchozích studií poukazující na skutečnost, že kombinace kouření a vysokého krevního tlaku zvyšuje riziko CMP.

Dospělí kuřáci s nižším vzděláním čelí vyššímu riziku cévní mozkové příhody (CMP) než kuřáci s vyšším vzděláním. Ukázaly to výsledky výzkumu uveřejněné v časopise Stroke Americké asociace pro srdeční onemocnění. Studie potvrdila i závěry vyplývající z početných předchozích studií poukazující na skutečnost, že kombinace kouření a vysokého krevního tlaku zvyšuje riziko CMP.

Autoři dánské multicentrické studie sledovali po dobu 14 let soubor 68 643 dospělých (ve věku 30–70 let), rozdělených do tří skupin – s nižším, středním a vyšším vzděláním. Zaměřovali se u nich na to, zda kouří a mají vysoký krevní tlak, a sledovali výskyt CMP. Za nižší vzdělání bylo přitom považováno základní a nižší střední vzdělání (maximálně 10 let školní docházky). V průběhu šetření bylo zaznamenáno 3 613 ischemických a 776 hemoragických CMP.

Analýza výsledků dále ukázala, že:

  • u 16 % mužů a 11 % žen bylo riziko CMP vysoké z důvodu kombinace nižšího vzdělání, kouření a vysokého krevního tlaku;
  • muži měli vyšší riziko CMP než ženy a toto riziko se dále zvyšovalo s věkem;
  • 10 % vysoce rizikových mužů a 9 % vysoce rizikových žen utrpělo v průběhu 14 let sledování ischemickou CMP;
  • kuřáci s nižším vzděláním vykazovali nezávisle na výši jejich krevního tlaku vyšší riziko CMP než kuřáci s vyšším vzděláním.

Ze studie vyplynulo, že kuřáci s nižším vzděláním jsou vystaveni většímu riziku CMP než kuřáci s vyšším vzděláním. Cílené intervence zahrnující snížení krevního tlaku a omezení kouření, hlavně v nižších socioekonomických skupinách, by proto mohly vést k redukci CMP.

(ask)

Zdroj: Nordahl H., Osler M., Frederiksen B. L., et al. Combined Effects of Socioeconomic Position, Smoking, and Hypertension on Risk of Ischemic and Hemorrhagic Stroke. Stroke 2014; 45 (9): 2582–7.

CHA-2016.02.002Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa