Nežádoucí účinky hormonální terapie karcinomu prsu jsou ukazatelem lepší odpovědi na léčbu

15. 5. 2019

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s adjuvantní léčbou rakoviny prsu v první linii je prediktorem delšího přežití bez choroby (DFS) a celkového přežití (OS), jak potvrdila retrospektivní analýza německé studie TEAM.

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s adjuvantní léčbou rakoviny prsu v první linii je prediktorem delšího přežití bez choroby (DFS) a celkového přežití (OS), jak potvrdila retrospektivní analýza německé studie TEAM.

Již předchozí studie ukázaly souvislost mezi výskytem vazomotorických a kloubních příznaků spojených s podáváním tamoxifenu a inhibitorů aromatázy u žen s rakovinou prsu a lepší klinickou odpovědí na léčbu. Porovnat DFS a OS u žen s adjuvantní hormonální léčbou karcinomu prsu na základě výskytu artralgie/myalgie a menopauzálních příznaků se pokusila také retrospektivní analýza kohorty žen z německé studie TEAM (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational trial).

Do analýzy bylo zahrnuto 1 502 pacientek s časným hormondependentním karcinomem prsu. 739 žen dostávalo tamoxifen a následně exemestan, 763 žen bylo po celých 5 let trvání studie léčeno exemestanem. Výsledky ukázaly významně delší DFS a OS u pacientek, které uváděly výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou – artralgie/myalgie, návaly, horka, pocení, únava a další menopauzální příznaky – v porovnání s pacientkami bez těchto příznaků. Prodloužení OS a DFS predikovala již přítomnost jednoho nežádoucího účinku adjuvantní hormonální terapie. Prediktivní význam výskytu nežádoucích účinků na OS byl nezávislý na podávané terapii. Pokud se týká DFS, byla přítomnost nežádoucích účinků spojena s jeho prodloužením pouze u žen léčených exemestanem, nikoliv u žen se sekvenční léčbou.

Tato analýza potvrdila korelaci mezi výskytem nežádoucích účinků časné hormonální adjuvantní léčby karcinomu prsu a delším celkovým přežitím pacientek. Přežití bez choroby bylo významně delší pouze u žen s nežádoucími účinky, které byly po celou dobu léčeny exemestanem.

(zza)

Zdroj: Hadji P., Kieback D. G., Tams J., et al. Correlation of treatment-emergent adverse events and clinical response to endocrine therapy in early breast cancer: a retrospective analysis of the German cohort of TEAM. Ann Oncol. 2012 Oct; 23 (10): 2566–72. Epub 2012 Mar 30.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa