Neurologické komplikace pěnové skleroterapie

14. 5. 2019

V dubnovém vydání New England Journal of Medicine se objevila zajímavá diskuze na téma spojitosti skleroterapie varixů se vznikem neurologických komplikací.

V dubnovém vydání New England Journal of Medicine se objevila zajímavá diskuze na téma spojitosti skleroterapie varixů se vznikem neurologických komplikací. Nizozemští vědci v ní poukazují na fakt, že při pěnové sklerotizaci běžně dochází k mikroembolizaci pěnových částic. U pacientů s perzistujícím foramen ovale (PFO) mohou tyto mikroemboly způsobovat neurologické příznaky.

Podnětem k diskuzi a dalšímu zkoumání byli dva pacienti – muž s tranzientními skotomy a žena, u které se objevila migrenózní ataka v přímé souvislosti s aplikací sklerotizační pěny. Následně bylo 33 pacientů podstoupivších skleroterapii během aplikace echokardiograficky monitorováno.

U všech pacientů se v rozmezí 45 sekund až 15 minut po aplikaci sklerotizační pěny do varixů podařilo prokázat přítomnost pěnových mikroembolů v pravé síni a komoře. U pěti pacientů byly mikroemboly detekovány i v levostranných srdečních oddílech. U žádného z nich se však neobjevily neurologické komplikace. Podrobné echokardiografické vyšetření těchto pacientů odhalilo u všech pravo-levý zkrat při PFO. Následné vyšetření u dvou iniciálních pacientů s neurologickými komplikacemi odhalilo stejný nález.

Nálezy ukazují, že mikroembolizace pěnových částic při skleroterapii je častým fenoménem. Prevalence PFO v populaci je přibližně 26 procent. Vážné neurologické komplikace po aplikaci pěnové skleroterapie se objevují odhadem ve 2 procentech případů. To zcela koresponduje se závěrem analýzy nizozemských vědců.

V závěru článku autoři doporučují obzvláštní opatrnost při sklerotizaci varixů u pacientů se známým PFO. Pacienti, u kterých se po aplikaci skleroterapie objevily neurologické komplikace, by měli následně podstoupit echokardiografické vyšetření k vyloučení PFO.

Zdroj. N Engl J Med 2008;358:14.

(raf)Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa