Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

15. 5. 2019

Onemocnění hepatitidou typu C patří mezi hlavní příčinu vzniku hepatocelulárního karcinomu.

Onemocnění hepatitidou typu C patří mezi hlavní příčinu vzniku hepatocelulárního karcinomu. Genom viru hepatitidy C je tvořen zhruba 9,5 kb a kóduje asi 3000 aminokyselin, z nichž se tvoří přinejmenším deset bílkovin: core-protein, proteiny E1, E2, p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B a protein NS5A.

Nestrukturální protein 5A (NS5A) zřejmě interaguje s řadou buněčných proteinů a hraje důležitou roli v patogenezi hepatitidy C. Předpokládá se, že NS5A může jako transkripční faktor hrát roli při vzniku hepatocelulárního karcinomu. Předchozí studie ukázaly, že zvýšená exprese genu NS5ATP9, lokalizovaného v genomu na 15q22.1, se nachází v mnoha nádorových buňkách (například u tumorů jícnu, pankreatu, nebo štítné žlázy).

Exprese NS5ATP9 podporuje buněčnou proliferaci a transformuje NIH3T3 buňky. V nové studii byla proto sledována skupina genů asociovaných s NS5A. Vědci se cíleně zaměřili zejména na gen NS5ATP9. Studie byla prováděna za použití buněčných kultur HepG2 a Huh7.

Stanovení exprese NS5A proběhlo metodou Western blot za pomoci anti-NSA5 protilátek. Gen NS5ATP9 byl identifikován pomocí subtrakční hybridizace. Regulační vliv na expresi proteinu NS5A byl potvrzen průkazem reportérového genu pro luciferázu s detekcí v reálném čase (qRT-PCR).

Protein NS5A tedy podle zjištěných výsledků funguje jako transkripční faktor a způsobuje up-regulaci genu NS5ATP9. To ve svém důsledku znamená, že se gen NS5ATP9 prokazatelně účastní aktivit v rámci sítě molekul interagujících s virovým proteinem NS5A, a je tudíž významně zapojený do karcinogeneze u pacientů s hepatitidou typu C.

(hul)

Zdroj: Lei Shi, Shu-lin Zhang, Kang Li, Yuan Hong, Qi Wang, Yue Li, Jiang Guo, Wan-hu Fan, Lei Zhang, Jun Cheng. NS5ATP9, a gene up-regulated by HCV NS5A protein. Cancer Letters 2008;259:192–197.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa