Nedostatek růstového hormonu u obézních dětí může být pouze chybou testování

15. 5. 2019

Index tělesné hmotnosti neboli body mass index (BMI) ovlivňuje hladinu růstového hormonu u dětí s malou postavou.

Index tělesné hmotnosti neboli body mass index (BMI) ovlivňuje hladinu růstového hormonu u dětí s malou postavou.I Nové poznatky ukazují, že k tomuto ovlivňování dochází i při provádění stimulačních testů při zjišťování hladiny růstového hormonu. V praxi to znamená, že u silnějších dětí je častěji zjištěn nedostatek růstového hormonu. Tento nedostatek může být však pouze zdánlivý.

Obezita má vliv na produkci růstového hormonu
Vědci z Massachusetts General Hospital v Bostonu pod vedením lékařky Takary L. Stanley poukázali na zajímavá fakta. O indexu tělesné hmotnosti se ví, že nepřímou úměrou ovlivňuje spontánní vyplavování růstového hormonu u dětí. Zatím ale chyběl dostatek informací o tom, jaký vliv má BMI na uvolňování růstového hormonu při provádění stimulačních testů.

Index tělesné hmotnosti v centru pozornosti
Pracovníci nemocnice pozorovali 116 chlapců a dívek ve věku od 2 do 18 let. Protože cílem studie bylo určit, jaký vliv má hodnota BMI na výsledky stimulačních testů, byly vybrány pouze děti malé výšky, ale jinak zdravé. Ze skupiny tedy byly vyřazeny děti s nějakým chronickým onemocněním či onemocněním typu Turnerova syndromu. Data sesbíraná pracovníky byla statisticky porovnávána a vyhodnocována. Ze závěrů studie skutečně vyplývá, že hodnota indexu tělesné hmotnosti může mít vliv na výsledky stimulačních testů.

Pozor na zkreslené výsledky
Výzkumníci z bostonské kliniky se shodují na tom, že pro hlubší nahlédnutí do problematiky je potřeba dalších studií. Jako první ale poukázali na to, že u obézních dětí mohou být výsledky stimulačních testů na množství růstového hormonu často nadhodnocené. Proto by měl každý lékař při vyhodnocování stimulačních testů vzít v potaz také hodnotu BMI.

(tek)

Zdroj: Takara L. Stanley, Lynne L. Levitsky, Steven K. Grinspoon and Madhusmita Misra. Effect of Body Mass Index on Peak Growth Hormone Response to Provocative Testing in Children with Short Stature. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 94, No. 12: 4875–4881.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa