Nádorový trombus u karcinomu ledviny v nové TNM klasifikaci

15. 5. 2019

Vliv přítomnosti nádorového trombu u karcinomu ledviny na prognózu pacientů s tímto onemocněním byl dlouho diskutovaným problémem.

Vliv přítomnosti nádorového trombu u karcinomu ledviny na prognózu pacientů s tímto onemocněním byl dlouho diskutovaným problémem. Retrospektivní studie se 1192 pacienty z 13 evropských institucí, kteří prodělali radikální nefrektomii pro pT3b a pT3c tumor podle staré TNM klasifikace (tzn. infiltrace v. renalis a/nebo v. cava inferior trombem), vedla k výsledkům, které jsou zohledněny v nové – sedmé – TNM klasifikaci nádorových onemocnění. Studie probíhala mezi lety 1982 a 2003.

Tři skupiny již jako podle nové klasifikace

Medián sledování pacientů byl 61,4 měsíce, průměrný věk byl 63,2 roku a průměrná velikost tumoru 8,9 cm. Pacienti byli rozděleni do tří skupin: v první skupině bylo 933 pacientů s nádorovým trombem v renální žíle, ve druhé skupině 196 pacientů s trombem ve vena cava inferior subdiafragmálně a ve třetí skupině 63 pacientů s trombem ve v. cava inferior supradiafragmálně. Medián přežití v první skupině byl 52 měsíců, ve druhé 25,8 měsíce a ve třetí 18 měsíců. Rozdíly byly tedy minimální mezi druhou a třetí skupinou, výrazný byl rozdíl obou skupin proti skupině první.

Přítomnost nádorového trombu ve vena cava inferior výrazně ovlivňuje prognózu pacientů s karcinomem ledviny. V nové TNM klasifikaci je toto již zohledněno – do skupiny T3a je přiřazeno vedle infiltrace perirenální tukové tkáně postižení v. renalis nádorovým trombem. Skupina T3b nyní zahrnuje tumory s nádorovým trombem ve v. cava inferior pod diafragmou a  skupina T3c s trombem nad bránicí.

Ostatní změny

Další změny v klasifikaci: infiltrace ipsilaterální nadledviny je označováno již T4 stupněm, kontralaterální jako M1; T2 skupina byla rozdělena na T2a pro nádory o velikosti 7 až 10 cm a T2b pro tumory větší než 10 cm. Nová pT klasifikace koresponduje s novou T klasifikací.

(tms)

Zdroj: Wagner B, et al. Prognostic Value of Renal Vein and Inferior Vena Cava Involvement in Renal Cell Carcinoma. Eur Urol 2009;55(2):452-459.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa