Na dodržování substituční léčby buprenorfinem mají vliv psychiatrické komorbidity a zneužívání jiných látek

25. 8. 2014

Nejčastějšími faktory souvisejícími s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem v americké studii se 69 pacienty léčenými ze závislosti na opioidech bylo průvodní psychiatrické onemocnění, zneužívání marihuany, benzodiazepinů a kouření.

Nejčastějšími faktory souvisejícími s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem v americké studii se 69 pacienty léčenými ze závislosti na opioidech bylo průvodní psychiatrické onemocnění, zneužívání marihuany, benzodiazepinů a kouření.

Hlavním cílem této studie bylo určení faktorů spojených s noncompliance u substituční léčby buprenorfinem. Analyzovány byly záznamy od všech pacientů, kteří se zúčastnili programu udržovací léčby buprenorfinem v Atlanta VA Medical Center (Georgia, USA) v letech 2006 až 2013. Z 209 pacientů bylo 140 vyřazeno, protože u nich v době sběru dat chybělo kontrolní vyšetření. Výsledky tedy vycházejí ze záznamů 69 pacientů.

Vícečetná regresní analýza ukázala, že s nedodržováním substituční léčby buprenorfinem, které bylo určeno podle počtu tablet, významně souvisí pozitivní výsledek vyšetření moči na marihuanu a benzodiazepiny a kouření (p = 0,03). Nezávislá souvislost byla zjištěna také u psychiatrických komorbidit (p = 0,03). I přes vysokou noncompliance určenou podle počtu tablet pacienti buprenorfin užívali, jak bylo doloženo pozitivním výsledkem vyšetření moči. Důležitým zjištěním také je, že vzorky moči byly ve vysokém procentu negativní na kokain a opioidy.

Tato studie ukázala, že pacienti s průvodním psychiatrickým onemocněním a pacienti, kteří nelegálně užívají benzodiazepiny a marihuanu, s větší pravděpodobností nedodrží režim substituční léčby buprenorfinem.

(zza)

Zdroj: Fareed A., Eilender P., Ketchen B., et al. Factors Affecting Noncompliance With Buprenorphine Maintenance Treatment. J Addict Med. 2014 Jul 28. [Epub ahead of print]; doi: 10.1097/ADM.0000000000000057Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa