Mutace FOXC2 u nedostatečnosti chlopní

14. 5. 2019

Mutace FOXC2 genu způsobují vrozený primární lymfedém, který je velmi často spojený s varixy.

Mutace FOXC2 genu způsobují vrozený primární lymfedém, který je velmi často spojený s varixy. FOXC2 je první gen, jehož mutace jsou v tak silné vazbě na primární žilní nedostatečnost jak u povrchových, tak hlubokých žil dolních končetin. Je velmi pravděpodobné, že tento gen je důležitý pro normální vývoj a stav žilních a lymfatických chlopní.

Příčina primárního selhání žilních chlopní zůstává neznámá. Už mnoho let se předpokládá genetická predispozice vzniku varixů. Studie na 134 rodinách ukázala 90% riziko vzniku varixů u jedince, jehož oba rodiče trpí varixy. Oproti tomu je u potomka zdravých rodičů toto riziko pouze 20%. Nové studie ukazují na marker D16S520 na chromozomu 16.

Gen FOXC2 na 16. chromozomu kóduje regulační transkripční faktor. Jeho přesná role je ale stále neznámá. U zvířecích modelů je FOXC2 exprimován u mezenchymálních buněk, které se později vyvinou v pojivovou tkáň a cévy.

Heterozygotní mutace FOXC2 u lidí způsobuje vrozený primární lymfedém (LDS). Postižení pacienti mají obvykle bilaterální lymfedém dolních končetin a od narození nadpočetné řasy rostoucí z abnormálně diferencované meibomské žlázy. Lymfedém se obvykle vyvine v pubertě.

Ve studii byly dvě skupiny pacientů (skupina s mutací FOXC2 a referenční skupina). Ve skupině FOXC2 bylo celkem 18 účastníků ze sedmi rodin. Pro objektivní vyšetření byla použita barevná duplexní sonografie. U prvních třinácti účastníků byly vyšetřeny obě nohy, ale jelikož výsledky z jednotlivých nohou nebyly signifikantně rozdílné, u dalších se vyšetřovala pouze jedna (více oteklá) končetina.

Pravidelný výskyt defektních chlopní ve skupině s mutací FOXC2 oproti minimálnímu výskytu chlopenního selhání v referentské skupině (3,8 %) potvrdil nezanedbatelný vliv genetiky. Ve skupině FOXC2 vzniká reflux bez ohledu na přítomnost lymfedému. Takto vzniklý reflux je také 4x významnější než v kontrolní skupině.

(ian)

Zdroj: Mellor RH, et al. Mutations in FOXC2 are strongly associated with primary valve failure in veins of the lower limb. Circulation 2007;115(14):1912–1920.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa