Možnosti terapie závislosti na opioidních analgetikách v primární péči

4. 5. 2015

Následující kazuistika demonstruje, že s problematikou obeznámený praktický lékař může pomoci rozpoznat závislost na opiátech podávaných v rámci zvládání chronické bolesti a že i v primární péči lze k odvykání této závislosti využít buprenorfin.

Následující kazuistika demonstruje, že s problematikou obeznámený praktický lékař může pomoci rozpoznat závislost na opiátech podávaných v rámci zvládání chronické bolesti a že i v primární péči lze k odvykání této závislosti využít buprenorfin.

Závislost na opiátech podávaných v rámci terapie chronické bolesti je problém, který má obecně v populaci vzrůstající tendenci. Bohužel dosud není jasně definovaný nejlepší možný způsob, jak takovéto závislosti předcházet a jak ji v případě, že se vyvine, řešit.

Britští autoři tuto problematiku rozvíjejí na podkladě kazuistiky mladé ženy, u které se během 10 let vyvinula závislost na kodeinu. Kodein jí byl původně předepsán z důvodů myalgické encefalopatie, jeho dávky žena postupně navyšovala. Poté, co se žena dostala do péče nového praktického lékaře, který měl poměrně velkou zkušenost s pacienty trpícími závislostí, byla odhalena závislost na opiátech také u ní. V období 6 měsíců lékař pracoval na upevnění vzájemné důvěry mezi ním a pacientkou, po tomto období byla žena ochotna přiznat, že je závislá na podávaných lécích a přijala nabídku podstoupit intervenci v centru pro drogovou a alkoholovou závislost. V tomto období žena netrpěla žádnou bolestí, přesto užívala 600 tablet dihydrokodeinu týdně. V rámci péče v centru pro léčbu závislostí podstoupila úspěšně indukci se substituční léčbou buprenorfinem/naloxonem. V následujících měsících byl její stav stabilizován, a to s podporou nabízenou centrem a psychosociálními konzultacemi. Nadále trvá její léčba buprenorfinem/naloxonem.

Rozpoznání závislosti odborníkem je u pacientů závislých na opioidních analgeticích prvním krokem k její možné terapii. Přijetí závislosti pacientem a jeho přistoupení na léčbu je pak často dlouhotrvajícím, nicméně klíčovým faktorem.

(eza)

Zdroj: Hard B. Management of opioid painkiller dependence in primary care: ongoing recovery with buprenorphine/naloxone. BMJ Case REp 2014 Nov 28; 2014; pii: bcr2014207308; doi: 10.1136/bcr-2014-207308Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa