Možnosti léčby psoriázy v těhotenství a při kojení

15. 5. 2019

Léčba psoriázy u těhotných a kojících žen představuje speciální téma. Z etických důvodů nejsou v této populaci pacientek prováděny prospektivní randomizované studie. Nicméně i v průběhu těhotenství či při kojení se mohou objevit projevy psoriázy vyžadující léčbu, ať již nově vzniklé, či jako vzplanutí dříve diagnostikovaného onemocnění.

Léčba psoriázy u těhotných a kojících žen představuje speciální téma. Z etických důvodů nejsou v této populaci pacientek prováděny prospektivní randomizované studie. Nicméně i v průběhu těhotenství či při kojení se mohou objevit projevy psoriázy vyžadující léčbu, ať již nově vzniklé, či jako vzplanutí dříve diagnostikovaného onemocnění.

Specialisté z National Psoriasis Foundation ve Spojených státech v příspěvku publikovaném v Journal of the American Academy of Dermatology si kladli za cíl vytvořit doporučení pro terapii psoriázy u této populace žen. Vycházeli ze studií dostupné literatury referující o léčebných možnostech psoriázy u těhotných a kojících žen. Limitující pro vytvoření doporučení je existence pouze několika studií, ve kterých byla hodnocena léčba takovýchto pacientek.

Jaké jsou tedy možnosti léčby?

Lokální terapie zahrnující zvláčňující prostředky a nízce či středně silné lokální steroidy je léčbou první linie u pacientek s omezeným rozsahem ložisek. Druhou linií léčby u těhotných žen je fototerapie s využitím ultrafialového záření, přednostně úzkopásmového (při jejich nedostupnosti je možno použít i širokopásmové zdroje). Inhibitory TNF-alfa (tumor necrosis factor) zahrnující etanercept, adalimumab a infliximab mohou být použity s omezením podobně jako cyklosporin A či systémové steroidy (tedy ve druhém a třetím trimestru těhotenství).

Závěrem autorům nezbývá než konstatovat, že z etických důvodů je velmi nepravděpodobné, že budou v budoucnu provedeny prospektivní klinické studie, které by jasně stanovily roli konvenčních léků a biologik v terapii psoriázy u těhotných či kojících žen. Jisté je pouze to, že ty z léků, které jsou známé jako abortiva, mutageny či teratogeny, musí být z terapie v těhotenství i během kojení vyloučeny. Ostatní léky je možno užívat u vybraných pacientek, vždy se zvážením všech rizik a možných přínosů.

(eza)

Bae Y. S. et al. Review of treatment options for psoriasis in pregnant or lactating women: From the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol E-pub: 21 Oct 2011; doi: 10.1016/j.jaad.2011.07.039Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa