Mladší věk při zahájení léčby a postižení colon jsou prediktory dlouhodobého přínosu infliximabu u Crohnovy choroby

12. 2. 2015

Dlouhodobé (>5 let) odpovědi na léčbu Crohnovy choroby infliximabem je dosahováno především u pacientů, u nichž byla tato léčba zahájena v nižším věku, a u pacientů s postižením tlustého střeva. Absence kouření a kratší trvání choroby, tedy faktory spojené s dobrou iniciální odpovědí na léčbu, dlouhodobou odpověď podle této mezinárodní studie neovlivňují.

Infliximab se v léčbě Crohnovy choroby používá již déle než 10 let. Byly hodnoceny prediktory časné odpovědi na léčbu, nikoliv však faktory spojené s dlouhodobým přínosem léčby. Identifikace těchto faktorů byla cílem studie, jejíž výsledky byly publikovány v lednu 2015.

Autoři provedli analýzu retrospektivně a prospektivně získaných dat ze tří elektronických databází pacientů s Crohnovou chorobou: ze Všeobecné nemocnice v Massachusetts (Boston, USA), z Nemocnice sv. Antonína v Paříži (Francie) a ze švýcarské studie IBD Cohort Study. Porovnávali charakteristiky pacientů s dlouhodobou léčbou infliximabem (> 5 let) s pacienty, kteří užívali infliximab kratší dobu.

Shromáždili údaje od 1014 pacientů s Crohnovou chorobou, z nichž dlouhodobě užívalo infliximab 250 pacientů. Ti byli porovnáni s 290 pacienty, u nichž byl infliximab vysazen, a to ve 48 případech z důvodu primární absence odpovědi na léčbu, v 95 případech z důvodu ztráty odpovědi na léčbu a ve 147 případech z důvodu nežádoucích účinků. Faktory, které souvisely s dlouhodobou léčbou infliximabem, byly postižení colon a nižší věk při zahájení léčby infliximabem. Aktivní kouření ani obezita neměly na dlouhodobou léčbu infliximabem vliv. Podíl pacientů s vysazením léčby se každý rok mezi 3. a 10. rokem podávání pohyboval okolo 3–6 %.

Prognostickými faktory příznivé dlouhodobé účinnosti infliximabu u pacientů s Crohnovou chorobou jsou nižší věk při zahájení této léčby a postižení tlustého střeva. I po 5 letech léčby infliximabem dochází každý rok u 3–6 % pacientů k jejímu vysazení.

(zza)

Zdroj: Juillerat P., Sokol H., Froehlich F., et al. Factors associated with durable response to infliximab in Crohn's disease 5 years and beyond: a multicenter international cohort. Inflamm Bowel Dis. 2015 Jan; 21 (1): 60–70.

 Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa