Mastné kyseliny vážící proteiny se mohou stát novými markery renálního karcinomu

15. 5. 2019

Adenokarcinom ledvin představuje nejčastější zhoubný útvar ledvin. Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami je velmi špatná. Pětileté přežití je nižší než 10 %, zatímco u pacientů s časným stadiem nádoru je to 80–90 %.

Adenokarcinom ledvin představuje nejčastější zhoubný útvar ledvin. Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami je velmi špatná. Pětileté přežití je nižší než 10 %, zatímco u pacientů s časným stadiem nádoru je to 80–90 %. Časná diagnostika je tedy podstatná pro možnost léčebné operace, která výrazně zlepšuje prognózu. Proto jsou potřebné nové spolehlivé biomarkery, které by umožnily nádor včas detekovat, případně předpovědět jeho chování.

Nádorová tkáň u renálního karcinomu se často vyznačuje změnami energetického metabolismu. Mastné kyseliny vážící proteiny (fatty acid-binding proteins, FABPs) se účastní transportu mastných kyselin v rámci beta-oxidace. V současné době je známo devět různých členů rodiny FABPs označovaných podle tkáně, ze které byly poprvé izolovány (např. jaterní, mozkový FABP). FABPs hrají důležitou roli v progresi některých typů nádorů a uvažuje se o jejich možné roli jako biomarkerů renálního karcinomu.

Cílem studie publikované v odborném časopisu BMC Cancer bylo porovnat expresi mozkového a jaterního FABP v nenádorové tkáni a ve tkáni renálního karcinomu z chirurgicky odstraněných ledvin. Dále se autoři studie pokusili najít případnou souvislost mezi expresí těchto proteinů a klinickopatologickými parametry nádoru a tak zhodnotit případnou diagnostickou využitelnost FABPs.

Výsledky

Pomocí real-time PCR, western blotu a imunohistochemických metod byly vyšetřeny vždy dvojice vzorků z nádorové a nenádorové části tkáně vyjmutých ledvin. Množství mRNA mozkového typu FABP (B-FABP) bylo v nádorových buňkách signifikantně zvýšeno, naopak v normální tkáni byla B-FABP mRNA jen stěží detekovatelná. Tkáň z nádorů s vysokým gradingem (G3 a G4) obsahovala signifikantně menší množství B-FABP než nádory s nízkým gradingem (G1 a G2). Nebyla však nalezena žádná korelace mezi intervalem přežití pacientů a obsahem mozkového nebo jaterního typu FABP v nádorové tkáni (stanoveným imunohistochemicky).

Závěr

Zatímco B-FABP je v nádorové tkáni přeexprimován, exprese jaterního typu FABP je v nádorové tkáni spíše nižší. Tyto změny naznačují účast metabolismu mastných kyselin na karcinogenezi renálního karcinomu, zatím z nich však nelze vyvodit žádné závěry pro klinické parametry nádoru.

(vek)

Zdroj: Toelle A. et al.: Brain-type and liver-type fatty acid-binding proteins: new tumor markers for renal cancer? BMC Cancer 2009, 9: 248. DOI:10.1186/1471-2407-9-248Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa