Má smysl znát sérové koncentrace infliximabu v průběhu léčby u pacientů s psoriázou?

14. 11. 2014

Účinnost infliximabu je ovlivněna mimo jiné interindividuálními rozdíly ve farmakokinetických a farmakodynamických parametrech. Zjištění sérové koncentrace infliximabu u konkrétního pacienta tedy může být spojeno s lepší účinností a tolerancí této látky a může být vodítkem k úpravě dávkování. Nedávno publikovaný systematický přehled byl zaměřen na vztah mezi sérovými koncentracemi infliximabu a léčebnými odpověďmi u pacientů s psoriázou.

Účinnost infliximabu je ovlivněna mimo jiné interindividuálními rozdíly ve farmakokinetických a farmakodynamických parametrech. Zjištění sérové koncentrace infliximabu u konkrétního pacienta tedy může být spojeno s lepší účinností a tolerancí této látky a může být vodítkem k úpravě dávkování. Nedávno publikovaný systematický přehled byl zaměřen na vztah mezi sérovými koncentracemi infliximabu a léčebnými odpověďmi u pacientů s psoriázou.

Autoři nejdříve prozkoumali databáze MEDLINE, CENTRAL, EMBASE a LILACS s cílem nalézt všechny původní studie týkající se sérové koncentrace infliximabu u pacientů s psoriázou léčených touto látkou. Nalezeno a zahrnuto do studie bylo 10 článků. V těchto bylo možno reprezentativně hodnotit sérové koncentrace infliximabu u celkem 733 pacientů. Ve 3 studiích bylo naznačeno, že vyšší sérové koncentrace infliximabu mohou mít prediktivní hodnotu pro udržení dlouhodobé odpovědi. Autoři však ve studiích nenalezli informace ohledně případné změny dávkování na základě sérových koncentrací infliximabu.

Závěrem autoři konstatují, že při terapii pacientů s psoriázou infliximabem je smysluplné stanovovat koncentrace léku před podáním další dávky. Pokud je infliximab v séru dlouhodobě detekovatelný i těsně před podáním další dávky, je to spojeno s udržením dlouhodobé terapeutické odpovědi.

(eza)

Zdroj: Dannepond C., et al. Serum Infliximan Concenterations in Psoriatic Patients Treated with Infliximab: A Systematic Review. Acta Derm Venerol. Publikováno online 1. října 2014; doi: 10.2340/00015555-1980Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa