Léčba infliximabem a genový expresní profil u pacientů s ulcerózní kolitidou

14. 5. 2019

Infliximab se ukázal být efektivním lékem při navození klinické odpovědi a remise u pacientů s ulcerózní kolitidou. Američtí vědci provedli genovou expresní analýzu u pacientů s UC s cílem blíže charakterizovat biologickou odpověď na infliximab.

Infliximab se ukázal být efektivním lékem při navození klinické odpovědi a remise u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC). Američtí vědci provedli genovou expresní analýzu u pacientů s UC s cílem blíže charakterizovat biologickou odpověď na infliximab. Exprese mRNA byla analyzována v bioptických vzorcích sliznice tlustého střeva získaných od pacientů s UC zařazených do studie ACT1 (Active Ulcerative Colitis Trial 1).

Bioptické vzorky byly získány od 48 pacientů s UC před zahájením terapie infliximabem v dávce 5 nebo 10 mg/kg a dále po 8 a 30 týdnech terapie (celkem 113 biopsií). Genový expresní profil byl stanoven pomocí genových čipů Affimetrix GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0, přičemž výsledky pro některé vybrané geny byly následně ověřeny pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR).

Infliximab měl významný vliv na expresi mRNA u jedinců, kteří na léčbu odpověděli (responderů), přičemž na tomto vlivu se podílela jak dávka, tak i délka trvání terapie. Změna exprese se týkala genů, které se primárně účastní zánětlivé odpovědi, buňkami zprostředkovaných imunitních reakcí a buněčné signalizace. Na rozdíl od responderů nedošlo u nonresponderů k efektivnímu ovlivnění imunitních reakcí typu TH1, TH2, a TH17. Genová exprese pak byla také schopna odlišit jedince léčené placebem od responderů na léčbu infliximabem.

Tato studie přinesla podrobnější pohled na odpověď na léčbu infliximabem na úrovni genové exprese u responderů a molekulární mechanizmy nedostatečné odpovědi u nonresponderů.

(mik)

Zdroj: Toedter G. et al. Gene expression profiling and response signatures associated with differential responses to infliximab treatment in ulcerative colitis.  Am J Gastroenterol 2011 Jul; 106:1272–1280; doi: 10.1038/ajg.2011.83Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa