Léčba hepatitidy C během substituční léčby závislosti na opioidech je v reálné praxi přínosná

16. 6. 2014

Hodnocení podávání terapie hepatitidy C (interferon/ribavirin) spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech (OST) ukázalo vysoký podíl pacientů, kteří i přes častý výskyt deprese a nízkou kvalitu života podmíněnou zdravím dodržovali pravidla léčby, léčbu dokončili a vykazovali setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Hodnocení podávání terapie hepatitidy C (interferon/ribavirin) spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech (OST) ukázalo vysoký podíl pacientů, kteří i přes častý výskyt deprese a nízkou kvalitu života podmíněnou zdravím dodržovali pravidla léčby, léčbu dokončili a vykazovali setrvalou virologickou odpověď (SVR).

Programy substituční léčby osob závislých na opioidech nabízejí možnost léčby průvodních chorob. Cílem této prospektivní studie bylo posoudit možnost terapie hepatitidy C u těchto osob v reálné praxi.

Zahrnuti byli pacienti v substituční léčbě (OST) ze tří švédských měst, u nichž bylo zjištěno onemocnění vyvolané virem hepatitidy C. Substituční a protivirová léčba byly podávány ve spolupráci infekčního oddělení a kliniky OST. Primárním sledovaným parametrem bylo dokončení předepsané léčby, sekundární sledované parametry zahrnovaly SVR, dodržování léčby (adherenci) a incidenci deprese (podle škály MADRS-S). Hodnoceny byly také nežádoucí účinky a kvalita života podmíněná zdravím podle dotazníku HRQoL a SF-36.

Ze 69 pacientů, u nichž byla indikována protivirová terapie, ji zahájilo 41. Léčbu dokončilo 83 % z nich a 46 % dosáhlo SVR. Dostatečná adherence byla zjištěna u 71 % pacientů. Klinicky významná deprese byla kdykoliv během léčby zjištěna u 71 % pacientů. Objevily se dva závažné nežádoucí účinky včetně jednoho případu úmrtí z důvodu jaterního selhání. Kvalita života byla podle samostatného hodnocení pacienty při vstupu do studie nízká a v průběhu léčby ještě významně klesla. Vstupní hodnota MADRS-S a HRQoL ovlivnila pravděpodobnost dokončení léčby a dosažení SVR.

Tato studie ukázala, že koncepce podávání léčby virové hepatitidy C spolu se substituční léčbou u osob závislých na opioidech je realizovatelná s dobrou šancí na úspěch.

(zza)

Zdroj: Jerkeman A., Norkrans G., Lidman C., et al. Treatment for chronic hepatitis C in a cohort of opiate substitution therapy recipients in three Swedish cities - completion rates and efficacy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 May; 26 (5): 523–31; doi: 10.1097/MEG.0000000000000076.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa