Léčba ankylozující spondylitidy golimumabem může zmírnit subklinickou aterosklerózu

3. 6. 2015

Pilotní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie ukázala absenci významného zhoršení parametrů tuhosti arterií u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS) léčených golimumabem. Naopak ve skupině s placebem došlo během 6 měsíců k progresi tloušťky intimy a medie (IMT) a rychlosti pulsní vlny (PVW).

Do této studie bylo zařazeno 41 pacientů s AS. Pacienti byli randomizováni k podávání golimumabu nebo placeba po dobu 12 měsíců. V případě, že po 6 měsících nedosáhli alespoň 20% odpovědi na léčbu (kritéria ASAS20), dostávali následujících 6 měsíců za otevřených podmínek golimumab. Arteriální parametry byly hodnoceny po 6 a po 12 měsících.

Po 6 měsících dosáhlo odpovědi na léčbu ASAS20 55 % pacientů ze skupiny s golimumabem a 14 % pacientů s placebem (p = 0,006). Ve skupině s placebem došlo k významné progresi IMT z 0,51 mm při vstupu do studie na 0,53 mm po 6 měsících (p = 0,044) a PVW z 12,2 m/s na 12,6 m/s ve stejném období. Změna PVW u pacientů léčených golimumabem nebyla významná a maximální hodnoty IMT a PVW zůstaly nezměněny. Po 12 měsících byly změny arteriálních parametrů srovnatelné u pacientů s časně nasazeným golimumabem i s později nasazeným golimumabem.

Jak autoři uzavírají, nekontrolovaný zánět u pacientů s AS může vést k významné progresi subklinické aterosklerózy a tuhosti arterií. Prevence této progrese dosahuje golimumab pravděpodobně díky účinnému potlačení zánětu.

(zza)

Zdroj: Tam L. S., Shang Q., Kun E. W., et al. The effects of golimumab on subclinical atherosclerosis and arterial stiffness in ankylosing spondylitis—a randomized, placebo-controlled pilot trial. Rheumatology (Oxford). 2014 Jun; 53 (6): 1065–74.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa