Kvalita života po odstranění varixů a vliv použití duplexního scanu na výsledek léčby

14. 5. 2019

Chirurgie křečových žil je stále trochu opomíjeným podoborem chirurgie. Studie kvality života však ukazují, že přítomnost byť i nekomplikovaných varixů snižuje významně kvalitu života pacientů.

Chirurgie křečových žil je stále trochu opomíjeným podoborem chirurgie. Studie kvality života však ukazují, že přítomnost byť i nekomplikovaných varixů snižuje významně kvalitu života pacientů.

Mnoho standardních metod ke zjištění účinku léčby žilních městků není evidence-based. Hlavním problémem při stanovování výsledků jednotlivých léčebných postupů je malá korelace mezi symptomy, zevními známkami postižení a výsledky léčby. Jedním z nejlepších vodítek pro vybrání vhodné léčby se proto jeví být právě spokojenost pacientů s výsledky – změna kvality života.

Vědci ze švédské Uppsaly a Stockholmu proto provedli randomizovanou prospektivní studii, jejíž výsledky zde máme možnost zprostředkovat. Sledovali, zda zlepšení lokální hemodynamiky bude korelovat se změnou kvality života. Výzkumu se zúčastnilo 293 nemocných. Jako spíše vedlejší parametr autoři zaznamenávali, kterým pacientům byl před operací proveden duplexní scan a kterým nikoliv.

Došli k opravdu zajímavým výsledkům: Ačkoliv provedení předoperačního duplexního scanu zlepšilo výsledek operace, nezlepšilo kvalitu života nemocných. Kvalita života se nelišila ve srovnání se skupinou, u níž duplexní scan před operací proveden nebyl.

Pacienti s křečovými žilami se lišili od kontrolní zdravé skupiny (vypárované na věk a pohlaví, použitý dotazník kvality života SF-36) především v oblasti fyzické bolesti, a to preoperačně a po 1 roce. Po 2 letech se již rozdíly mezi skupinami srovnávaly a nebyly statisticky významné.

Z poznatků výzkumu vyplývá, že odstranění varikozit vede ke zlepšení kvality života. Provedení duplexního scanu před operací má jistě své logické opodstatnění, v praxi se ovšem jeho užitečnost neprokázala.

(hul)

Zdroj: Blomgren, L. et al.: Quality of Life after Surgery for Varicose Veins and the Impact of Preoperative Duplex: Results Based on a Randomized Trial. Ann Vasc Surg 2006; 20: 30–34.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa