Kontroverzní antibiotická léčba může vést k vyléčení reaktivní artritidy

15. 5. 2019

Vědci z univerzity na jižní Floridě objevili kombinaci antibiotik, která je účinná v léčbě chlamydiové reaktivní artritidy. Tento objev představuje významný krok kupředu v managementu a možném vyléčení tohoto onemocnění. Výsledky studie byly publikovány v květnovém vydání odborného časopisu Arthritis and Rheumatism.

Vědci z univerzity na jižní Floridě objevili kombinaci antibiotik, která je účinná v léčbě chlamydiové reaktivní artritidy. Tento objev představuje významný krok kupředu v managementu a možném vyléčení tohoto onemocnění. Výsledky studie byly publikovány v květnovém vydání odborného časopisu Arthritis and Rheumatism.

Reaktivní artritida (ReA), také označovaná jako Reiterův syndrom, se vyskytuje v odpovědi na infekci. Podle Národního institutu pro artritidu a muskuloskeletární a kožní nemoci (NIAMS) je nejčastější bakterií asociovanou právě s reaktivní artritidou Chlamydia trachomatis. Respirační infekce způsobené Chlamydia pneumoniae mohou rovněž vést k aktivaci ReA a z gastrointestinálních infekcí nesmíme opomenout původce jako Salmonella, Shigella, Yersinia nebo Campylobacter.

Příznaky ReA obvykle trvají mezi 3 a 12 měsíci, ale výjimkou nejsou ani rekurence nebo dlouhodobé průběhy nemoci. Dříve se myslelo, že k přechodu do chronicity dojde pouze u malého procenta pacientů, ale aktuální data ukazují, že se jedná až o 30–50 % všech pacientů. U chronické formy nemoci mohou být příznaky těžké, a navíc obtížně zvládnutelné léčbou, někdy dochází i ke kloubnímu poškození.

Použití dlouhodobé antibiotické terapie u pacientů s ReA je kontroverzní. Několik publikovaných studií sice napovídá, že prolongovaná antimikrobiální monoterapie není účinná, ale jiné zase prokazují její pozitiva, zejména u časných stadií chlamydiové ReA.

Lékaři se ve studii zaměřili na kombinaci dvou antibiotik s prokázaným specifickým účinkem na chlamydii. První z nich, rifampicin, má výborný průnik do tkání, což je ideální vlastnost v případě intracelulárního patogenu, jakým chlamydie je. Rifampicin také zasahuje do transkripce chlamydiového genu včetně proteinů teplotního šoku (HSP, heat shock proteins). Kombinací tohoto účinku s antibiotiky, která pro změnu blokují syntézu chlamydiového proteinu (např. doxycyclin, azitromycin), pak může dojít k úspěšné eradikaci infikujících intracelulárních organismů.

Nedávná pilotní studie ukazuje, že prolongovaná terapie kombinací doxycyklinu a rifampicinu prokazatelně zlepšuje příznaky chronické spondylartritidy ve srovnání s doxycyklinem v monoterapii. Cílem aktuální studie proto bylo dále prozkoumat, zda šestiměsíční léčba kombinací antibiotik, z nichž jedním je rifampicin, je u pacientů s chlamydiovou ReA účinná.

Jednalo se o devítiměsíční, prospektivní, dvojitě zaslepenou studii s placebem, která zahrnovala celkem 80 pacientů. Z nich 42 bylo randomizováno k terapii a z tohoto počtu 12 dostávalo rifampicin a doxycyklin, 15 azitromycin a rifampicin a 15 perorální placebo. Ke zlepšení o 20 % a více došlo u 63 % pacientů léčených antibiotiky a u 20 % pacientů dostávajících placebo. Šestiměsíční léčba antibiotiky vedla k signifikantně vyššímu podílu odpovědi u pacientů s chronickou chlamydiovou ReA, ačkoliv není jasné, která kombinace antibiotik byla účinnější.

(pes)

Zdroj:

  1. J. D. Carter et al.: Combination antibiotics as a treatment for chronic Chlamydia-induced reactive arthritis: A double-blind, placebo-controlled, prospective trial. Arthritis & Rheumatism; Publikováno online dne 29. dubna 2010. DOI: 10.1002/art.27394


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa