Kombinace buprenorfinu s naloxonem v substituční léčbě těhotných žen závislých na opioidech nevedla k významným nežádoucím účinkům pro matku ani plod

9. 11. 2014

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.

Retrospektivní přezkoumání 10 případů žen závislých na opioidech, které v těhotenství užívaly substituční léčbu buprenorfinem + naloxonem, neukázalo žádné významné nežádoucí důsledky tohoto postupu pro matku ani pro plod. Porovnání těchto případů s údaji ze 7 předchozích publikovaných studií nezjistilo rozdíl ve výsledcích u matky ani plodu při podávání kombinace buprenorfinu + naloxonu oproti samotnému buprenorfinu nebo metadonu.

Hodnocené případy kombinované substituční léčby závislosti na opioidech v těhotenství pocházejí z období 2010 až 2011. U matek byl hodnocen váhový přírůstek, poloha plodu při porodu, sekce, analgezie během porodu, přítomnost drogy v moči v době porodu, počet dní hospitalizace po porodu a zahájení kojení. U novorozenců byl hodnocen gestační věk při porodu, skóre dle Apgarové po 1 a 5 minutách, obvod hlavičky, tělesná délka, porodní hmotnost, léčba neonatálního abstinenčního syndromu (NAS), celkové množství morfinu potřebného k terapii NAS, délka hospitalizace z důvodu NAS a celková délka hospitalizace.

Výsledky u matek byly nevýznamné a porovnatelné s léčbou samotným buprenorfinem. Novorozenci se narodili v termínu a měli normální porodní parametry. U 4 novorozenců byl léčen NAS a délka této léčby i délka hospitalizace byly srovnatelné s údaji při léčbě samotným buprenorfinem.

Kombinace buprenorfinu a naloxonu je novou možností substituční léčby. Lékaři, kteří se pro tento postup u svých těhotných pacientek rozhodnou, by měli pečlivě monitorovat vývoj plodu. Buprenorfin/naloxon by měl být používán během těhotenství, pouze pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod. Nutné jsou další, větší kontrolované studie, které by potvrdily bezpečnost kombinace buprenorfinu + naloxonu v substituční léčbě závislosti na opioidech u těhotných žen.

(zza)

Zdroje: 1) Lund I. O., Fischer G., Welle-Strand G. K., et al. A Comparison of Buprenorphine + Naloxone to Buprenorphine and Metadone in the Treatment of Opioid Dependence during Pregnancy: Maternal and Neonatal Outcomes. Subst Abuse. 2013; 7: 61–74. 2) Debelak K., Morrone W. R., O’Grady K. E., et al. Buprenorphine + naloxone in the treatment of opioid dependence during pregnancy-initial patient care and outcome data. Am J Addict. 2013 May-Jun; 22 (3): 252–4. 3) Souhrn údajů o přípravku Suboxone. EMA. 2006/2011 (cit. 2014-09-30). Dostupný z www.ema.europa.eu Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa