Klinické výsledky léčby revmatoidní artritidy infliximabem

14. 5. 2019

Biologická léčba se stává stále účinnějším nástrojem v boji s revmatickými a autoimunitními nemocemi. Mezi nejpoužívanější biologické léčby patří tzv. inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF, tumor necrosis factor), konkrétně látka infliximab.

Biologická léčba se stává stále účinnějším nástrojem v boji s revmatickými a autoimunitními nemocemi. Mezi nejpoužívanější biologické léčby patří tzv. inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF, tumor necrosis factor), konkrétně látka infliximab.

Biologická léčba zabírá i tam, kde ostatní léčiva selhávají

TNF inhibitory jsou v současnosti považovány za účinný způsob léčby revmatoidní artritidy (RA). Platí to zvláště u pacientů s aktivní RA, u kterých nezabírá léčba jinými prostředky. Těmi jsou hlavně metotrexát (MTX) a chorobu modifikující protirevmatická léčiva (DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs).

Pacienti se při užívání TNF inhibitorů cítí lépe

Správnost použití TNF inhibitorů je podepřena zejména třemi důkazy z klinické praxe. Za prvé zmírňují zánět šlach. Za druhé zlepšují projevy nemoci, což potvrdili pacienti v dotazníku hodnocení zdraví HAQ (health assessment questionnaire). Dotazník hodnotí, jak pacient zvládá běžné denní aktivity, oblékání, hygienu, stravování, chůzi atd. V jedné studii dokonce 18 000 pacientů s RA potvrzuje prostřednictvím zmiňovaného dotazníku HAQ zastavení progrese nemoci. Za třetí při užívání TNF inhibitorů nedochází ke zhoršení nemoci oproti užívání MTX a DMARDs.

Biologická léčba je sice dražší, ale úspěšná

Nejvíce důkazů pro použití TNF inhibitorů pochází z randomizovaných kontrolovaných studií a observačních studií z klinické praxe. Při srovnání léčby TNF inhibitory v kombinaci s MTX oproti placebu s MTX byl pozitivní efekt TNF inhibitorů jednoznačně potvrzen. Existují stále pochyby o účelnosti použití biologické léčby u začínající RA, i když i zde funguje. Jedním z argumentů je finanční nákladnost této terapie. U pacientů s pokročilou nebo aktivní RA je však biologická léčba velmi úspěšná. A to i při selhání léčby pomocí metotrexátu nebo DMARDs. Schopnost TNF inhibitorů zabránit dalšímu rozvoji pohybových obtíží, nebo je dokonce zastavit je dostatečnou omluvou pro vynaložené peníze.

Jedinou neznámou jsou vedlejší účinky biologické léčby. Zatím nebyly žádné nežádoucí účinky zaznamenány, jelikož chybí dlouhodobější sledování a používání biologické léčby. TNF inhibitory, u nás reprezentované látkou infliximab, jsou proto nadějí i očekáváním do budoucna.

(ercp)

Zdroj:
Arthritis Res Ther. 2010 Apr 28; 12 (2): 115. Publikováno online 28. dubna 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa