Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

15. 5. 2019

Japonští lékaři se ve své studii pokusili předpovědět, kteří pacienti s chronickou hepatitidou C odpoví na terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem později v průběhu léčby.

Japonští lékaři se ve své studii pokusili předpovědět, kteří pacienti s chronickou hepatitidou C odpoví na terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem později v průběhu léčby. Autoři se ve 36. týdnu terapie zaměřili na klinické charakteristiky pacientů s genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Do studie bylo zařazeno celkem 142 pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží. Těmto pacientům byl po dobu 48 týdnů podáván pegylovaný interferon v dávce 1,5 µ g/kg jednou týdně v kombinaci s ribavirinem dávkovaným dle hmotnosti (600–1 000 mg denně). Pacienti, u kterých nedošlo v 36. týdnu k vymizení HCV RNA v séru, byli označeni jako "null-responders". Detekce HCV RNA byla provedena pomocí metody real-time PCR. Ostatní pacienti byli definováni jako ti, kteří na léčbu odpověděli. Tyto dvě skupiny pacientů byly srovnávány z hlediska klinických charakteristik jako věk, pohlaví, body mass index, předchozí léčba a také titr HCV RNA v průběhu léčby.

K vymizení HCV RNA ve 4. týdnu došlo u 17,9 %, v 8. týdnu u 46,3 %, ve 12. týdnu u 60,6 %, ve 24. týdnu u 86,6 % a v 36. týdnu u 88,0 % pacientů. Ve sledované skupině bylo 17 pacientů (12,0 %), u kterých do 36. týdne nedošlo k vymizení HCV RNA. Mezi pacienty, kteří na léčbu odpověděli, a tzv. "null-respondery" nebyly nalezeny rozdílné klinické charakteristiky s výjimkou titru HCV RNA a poklesu virové nálože v týdnu 1 a týdnu 4. Titry HCV RNA v 1. a 4. týdnu léčby byly signifikantně vyšší u "null-responderů" ve srovnání s těmi, kteří na léčbu odpověděli (P < 0,01). U pacientů, kteří na léčbu odpověděli, poklesly sérové hladiny HCV RNA o 1,3 log po týdnu léčby a o 1,6 log po 4 týdnech léčby. Na druhou stranu, titry "null-reponderů" poklesly jenom o 0,5 log po 1 týdnu a o 0,7 log po 4 týdnech léčby. Pokles HCV RNA byl tedy po 1. a 4. týdnu léčby signifikantně nižší u "null-responderů".

Stanovení titrů HCV RNA po 1. a 4. týdnu iniciální léčby pegylovaným interferonem s ribavirinem může být velice užitečné v odhalení "null-responderů". Nicméně bude zapotřebí další výzkum, který by přesněji určil optimální časový bod, ve kterém by u těchto "null-responderů" bylo již vhodné léčbu ukončit.

(mik)

Zdroj: Suzuki H.: Clinical characteristics of null responders to Peg-IFNα2b/ribavirin therapy for chronic hepatitis C. World J Hepatol. 2010 Nov 27; 2 (11): 401–405.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa