Klinická účinnost etanerceptu vs. sulfasalazinu u bechtěreviků s postižením periferních kloubů

15. 5. 2019

Etanercept je plně humánní solubilní TNF receptor, který je účinný v terapii ankylozující spondylitidy. Současná doporučení pro léčbu ankylozující spondylitidy doporučují ovšem sulfasalazin pro pacienty s periferní artritidou při AS. To je také jeden z důvodů, proč vznikla studie, která měla za cíl srovnat účinnost etanerceptu a sulfasalazinu...

Etanercept je plně humánní solubilní TNF receptor, který je účinný v terapii ankylozující spondylitidy. Současná doporučení pro léčbu ankylozující spondylitidy (AS) doporučují ovšem sulfasalazin pro pacienty s periferní artritidou při AS.

To je také jeden z důvodů, proč vznikla studie, která měla za cíl srovnat účinnost etanerceptu a sulfasalazinu u pacientů s AS, včetně těch s periferním kloubním postižením. Tato post hoc analýza tedy srovnávala účinek 50 mg etanerceptu (ETN) jednou týdně se sulfasalazinem (SSZ) v dávce 3 g denně. Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii, která trvala celkem 16 týdnů.

Výstupní body, které byly v analýze hodnoceny, byly následující:

  • ASAS 20 (= Assessment of Ankylosing Spondylitis – kritéria odpovědi),
  • ASAS 5/6,
  • parciální remise,
  • BASDAI (= index aktivity onemocnění).
Tělesná funkce a mobilita byly hodnoceny indexy:
  • BASFI (= slouží k hodnocení a monitorování funkčních schopností nemocných s AS),
  • BASMI (= hodnotí 5 vzdáleností, které charakterizují typicky postižené oblasti páteře).
K připočtení chybějících hodnot vědci využili principu LOCF (= last observation carried forward), tedy predikce na podkladě předchozích hodnot.

Z celkového počtu 566 pacientů jich 181 mělo nejméně jeden oteklý periferní kloub (ETN 121, SSZ 60) a 364 pacientů nemělo žádný (ETN 250, SSZ 124). Bez ohledu na otok postižených kloubů bylo u pacientů léčených etanerceptem prokázáno signifikantně větší zlepšení než u léčených sulfasalazinem, a to ve všech sledovaných parametrech, včetně tělesné funkce a mobility páteře.

Tyto závěry tedy podporují roli etanerceptu jako klíčové terapie v managementu pacientů s ankylozující spondylitidou, ať už se současným postižením periferních kloubů, nebo bez něj.

(pes)

Zdroj: Braun J., Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 627.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa