Je léčba růstovým hormonem stále častější u chlapců než u dívek?

15. 5. 2019

V červnovém čísle Journal of Endocrinology and Metabolism (JCEM) byla publikována studie amerických autorů sledující pohlavní rozdíly v podávání růstového hormonu v jednotlivých zemích.

V červnovém čísle Journal of Endocrinology and Metabolism (JCEM) byla publikována studie amerických autorů sledující pohlavní rozdíly v podávání růstového hormonu v jednotlivých zemích. Z výsledků vyplývá, že léčba růstovým hormonem v posledních dvaceti letech ve Spojených státech je v poměru 2:1 chlapci:dívky, a tento poměr se nezmění ani v další dekádě léčby růstovým hormonem.

Zavedení rekombinantního růstového hormonu do klinické praxe v roce 1985 zásadně změnilo terapeutické možnosti a otevřelo přístup k léčbě většímu počtu dětí, a to nejenom s deficitem růstového hormonu. V první studii sledující léčbu růstovým hormonem ve Spojených státech v období mezi roky 1985 až 1987 bylo 70 % chlapců. V dalších letech byl tento trend obdobný.

Studie publikovaná v JCEM čerpala z databáze Pfizer International Growth study (KIGS), která sleduje klinické výsledky a bezpečnost podávání rekombinantního růstového hormonu genotropinu. Sledované děti byly rozděleny podle pohlaví, lokality, diagnózy, data a věku zahájení léčby. Dalšími sledovanými parametry byly ekonomické a zdravotnické ukazatele a průměrná výška dospělých dané země.

Z výsledků vyplývá, že převaha pacientů mužského pohlaví je v Asii (hlavně v Japonsku – 65 %), Spojených státech (64 %), menší v Evropě, Austrálii, na Novém Zélandě (55 %). Ve zbytku světa (47 %), kde je růstový hormon předepisován měně často, není znatelná převaha. V zemích s nejvyšší preskripcí růstového hormonu poměr pohlaví nekoreluje s průměrnou výškou dospělé populace, ani s ekonomickými a zdravotnickými ukazateli dané země.

Vyšší preskripce růstového hormonu u chlapců ve Spojených státech je u diagnózy bez jasné organické příčiny, jako je například idiopatický malý vzrůst. Autoři tento trend připisují kulturnímu a sociálnímu tlaku, který vede nejenom k vyšší preskripci u diagnóz bez organické příčiny, ale také k častějšímu vyšetřování chlapců pro malý vzrůst, než je tomu u dívek.

(mid)

Zdroj: Grimberg A, Stewart E, Wajnrajch MP. Gender of Pediatric Recombinant Human Growth Hormone Recipients in the United States and Globally. J Clin Endocrinol Metab 2008;93(6):2050–2056.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa