Jakákoliv míra kouření v těhotenství nepříznivě ovlivňuje plod a novorozence

30. 12. 2014

V kanadské retrospektivní studii zahrnující téměř 21 000 žen byla jakákoliv míra kouření v těhotenství spojena se zvýšeným rizikem předčasného porodu, intrauterinní smrti plodu, respiračního distress syndromu, srdečních vad a úmrtí novorozence. Novorozenci kuřaček měli také nižší porodní hmotnost.

V kanadské retrospektivní studii zahrnující téměř 21 000 žen byla jakákoliv míra kouření v těhotenství spojena se zvýšeným rizikem předčasného porodu, intrauterinní smrti plodu, respiračního distress syndromu, srdečních vad a úmrtí novorozence. Novorozenci kuřaček měli také nižší porodní hmotnost.

Do této studie byly zařazeny ženy, které porodily živé či mrtvé dítě v letech 2001 až 2007. Podle informací sdělených samotnými účastnicemi studie byly rozděleny na kuřačky s různým počtem cigaret vykouřených za den (n = 1 646) a na nekuřačky (n = 19 292), které tvořily kontrolní skupinu. Hodnocena byla porodní hmotnost jejich novorozenců, výskyt předčasných porodů, mortalita a morbidita v prenatálním a novorozeneckém období a výskyt vrozených vad.

U kuřaček byl zjištěn významně častější předčasný porod (ve 22,2 % v porovnání s 12,4 % u nekuřaček, p < 0,05), intrauterinní smrt plodu (1,4 % vs. 0,3 %, p < 0,05), častější respirační distress syndrom (2,5 % vs. 1,3 %, p < 0,05), výskyt vrozených srdečních vad (1,5 % vs. 0,8 %, p < 0,05) a úmrtí novorozence (1,2 % vs. 0,6 %, p < 0,05). Průměrná porodní hmotnost novorozenců kuřaček byla významně nižší: 3 150 g vs. 3 377 g (p < 0,05). Byl prokázán na dávce závislý vztah mezi počtem vykouřených cigaret za den a nepříznivými výsledky těhotenství. Mnohočetné regresní modely ukázaly, že kouření v těhotenství je nezávislým prediktorem předčasného porodu (poměr šancí [OR] = 1,9) a intrauterinní smrti plodu (OR = 2,4).

Tyto informace lze využít při motivaci těhotných kuřaček k zanechání kouření. Těhotenství představuje dobrou šanci k úspěšnému pokusu o abstinenci.

(zza)

Zdroj: Mei-Dan E., Walfisch A., Weisz B., et al. The unborn smoker: association between smoking during pregnancy and adverse perinatal outcomes. J Perinat Med 2014 Nov 11. pii: /j/jpme.ahead-of-print/jpm-2014-0299/jpm-2014-0299.xml. doi: 10.1515/jpm-2014-0299. [Epub ahead of print]

 CHA-2016.02.002Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa