Infliximab zlepšuje abnormality levé síně u pacientek s revmatoidní artritidou

3. 10. 2014

Revmatoidní artritida (RA) je spojena se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. Autoři předkládané studie se ve své prospektivní studii zaměřili na vliv RA na funkci levé síně, zároveň se snažili zmapovat vliv infliximabu (IFX) na echokardiografickou funkci levé síně u pacientů s RA se zachovalou ejekční frakcí levé komory.

Revmatoidní artritida (RA) je spojena se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. Autoři předkládané studie se ve své prospektivní studii zaměřili na vliv RA na funkci levé síně, zároveň se snažili zmapovat vliv infliximabu (IFX) na echokardiografickou funkci levé síně u pacientů s RA se zachovalou ejekční frakcí levé komory.

Ve studii bylo srovnáváno 38 žen s RA bez klinických známek srdečního onemocnění a 30 kontrol ženského pohlaví bez RA a klinických známek srdečního onemocnění. Autoři mezi sebou navíc srovnávali i pacienty s RA léčené IFX a pacienty léčené prednisonem. Na začátku studie a po tříměsíční léčbě byly sledovány parametry levé síně a levé komory pomocí echokardiografie (konvenční a nové metody speckle tracking) i EKG a dále vliv léčby na jejich změny.

U pacientů s RA byly na začátku studie signifikantně vyšší hodnoty CRP, trvání fáze izovolumické relaxace, vlny A a decelerace (p < 0,05), zatímco hodnocené poměry E/E' a E/A (vycházející z metod tkáňového dopplera a posuzující dysfunkci levé komory) byly u pacientů s RA nižší (p < 0,05). Po třech měsících léčby IFX i prednisonem bylo CRP a skóre aktivity choroby (DAS28) u obou skupin nižší (p < 0,05), zatímco index fyzické aktivity DASI se zvýšil (p < 0,05). U pacientů s RA byl ve srovnání s kontrolní skupinou nižší maximální index objemu levé síně, prekontrakční index objemu levé síně a zkráceno bylo i trvání vlny P (p < 0,05). Nebyl nalezen žádný rozdíl v maximálních hodnotách trvání vlny P mezi skupinami před léčbou a po ní. Po třech měsících léčby IFX nicméně signifikantně poklesl poměr E/E', maximální index objemu levé síně a prekontrakční index objemu levé síně ve srovnání s počátkem studie (p < 0,05).

U pacientů s RA byla echokardiografickým vyšetřením nalezena dysfunkce levé síně výrazně častěji než u kontrolní skupiny. Léčba IFX po dobu tří měsíců u těchto pacientů zlepšila dysfunkci levé síně.

(epa)

Zdroj: Süha C., Gökhan V. M., Göksal K., et al. Infliximab, an anti-TNF-alpha agent, improves left atrial abnormalities in patients with rheumatoid arthritis: preliminary results. Cardiovasc J Afr. 2014 July/August; 25 (4): 168–175; doi: 10.5830/CVJA-2014-036.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa