Infliximab velmi rychle normalizuje parametry srážení krve u pacientů s nespecifickými střevními záněty

4. 3. 2015

Je dobře známo, že nespecifické střevní záněty (inflammatory bowel diseases – IBD) jsou nezávislým rizikovým faktorem pro vznik trombózy. Autoři belgické studie se ve své práci zabývali faktory srážení krve u pacientů s IBD. Zajímalo je hlavně to, jestli je u těchto pacientů zvýšená hladina inhibitorů fibrinolýzy a také jaký vliv má indukční terapie IFX na hemostatický profil pacientů.

Je dobře známo, že nespecifické střevní záněty (inflammatory bowel diseases – IBD) jsou nezávislým rizikovým faktorem pro vznik trombózy. Autoři belgické studie se ve své práci zabývali faktory srážení krve u pacientů s IBD. Zajímalo je hlavně to, jestli je u těchto pacientů zvýšená hladina inhibitorů fibrinolýzy a také jaký vliv má indukční terapie IFX na hemostatický profil pacientů.

Do této prospektivní studie bylo zařazeno 103 pacientů s IBD, u kterých bylo plánováno zahájení terapie IFX, a 113 zdravých kontrol. Plazma byla od všech pacientů odebrána před první dávkou IFX (týden 0) a poté po ukončení indukční terapie (týden 14). Hladiny inhibitorů fibrinolýzy byly stanovovány pomocí enzymové imunoabsorpční eseje, dále byly sledovány celkové ukazatele koagulace/fibrinolýzy, fibrinolytická kapacita a schopnost tvorby koagula.

Pacienti s IBD měli před léčbou ve srovnání se zdravými kontrolami vyšší pohotovost ke tvorbě koagula (p < 0,001). U pacientů, kteří na indukční léčbu IFX nezareagovali, nedošlo po indukční léčbě k poklesu zánětlivých ani hemostatických parametrů, zatímco u pacientů, u kterých byla indukční léčba IFX úspěšná, byl patrný pokles jak v zánětlivých parametrech (p < 0,001), tak i v pohotovosti ke tvorbě koagula (p < 0,001).

Tato studie je první prospektivní studií, která jasně ukazuje, že srážení krve je u pacientů s IBD alterováno. Již po indukční léčbě IFX došlo u reagujících pacientů k normalizaci parametrů krevního srážení, což naznačuje, že IFX je vhodným preparátem k léčbě pacientů s IBD s aktivovanými hemostatickými parametry.

(epa)

Zdroj: Bollen L., Vande Casteele N., Peeters M., et al. Short-term Effect of Infliximab Is Reflected in the Clot Lysis Profile of Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Study. Inflamm Bowel Dis. 2015 Feb 5. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa