IL-13 jako rizikový faktor psoriatické artritidy, nikoli však psoriasis vulgaris

15. 5. 2019

Na poli velkého zájmu se v současnosti ocitá identifikace genetických faktorů, které odlišují psoriatickou artritidu od psoriasis vulgaris. Tento objev by ve svém důsledku mohl vést k identifikaci rozdílných etiologických mechanismů.

Na poli velkého zájmu se v současnosti ocitá identifikace genetických faktorů, které odlišují psoriatickou artritidu od psoriasis vulgaris. Tento objev by ve svém důsledku mohl vést k identifikaci rozdílných etiologických mechanismů.

Nedávné studie již identifikovaly jednonukleotidové polymorfismy v oblasti genu interleukinu 13 (IL-13) jako rizikové faktory psoriasis vulgaris. Další výzkumy v jedné z těchto studií zjistily, že účinek je primárně omezen na psoriatickou artritidu, což naznačuje objev specifických genetických rizikových faktorů pro psoriatickou artritidu.

Spojitost s tímto genem byla vyšetřována v rozsáhlém souboru pacientů s psoriasis vulgaris a psoriatickou artritidou a u zdravých kontrol. Dva jednonukleotidové polymorfismy mapující gen IL-13 byly genotypizovány u 1 057 pacientů s psoriatickou artritidou a u 778 pacientů s psoriasis vulgaris typu I za využití Sequenom genotypizační platformy. Četnost genotypů byla srovnávána s 5 575 zdravými kontrolami. U fenotypových podskupin psoriatické artritidy (typ I nebo II psoriasis vulgaris a u těch se séronegativním revmatoidním faktorem) byly provedeny dodatečné analýzy.

Oba jednonukleotidové polymorfismy byly výrazně asociovány s vnímavostí k psoriatické artritidě, ale žádný z nich nebyl signifikantně asociován s vnímavostí k psoriasis vulgaris. Studie potvrzuje, že účinek rizikového lokusu IL-13 je specifický pro psoriatickou artritidu a tím zdůrazňuje klíčovou biologickou dráhu, která rozlišuje psoriatickou artritidu od psoriasis vulgaris. Identifikace markerů, které tyto dvě choroby odlišují, zvyšuje pravděpodobnost možnosti screeningu pacientů s psoriasis vulgaris v budoucnu tak, aby bylo možno odhalit ty pacienty, kteří jsou v riziku rozvoje psoriatické artritidy.

(pes)

Zdroj: Bowes J. et al.: Evidence to support IL-13 as a risk locus for psoriatic arthritis but not psoriasis vulgaris. Ann Rheum Dis. 2011 Jun; 70 (6): 1016–9.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa