Idiopatická trombocytopenická purpura u pacientky s ulcerózní kolitidou

14. 7. 2014

Podobně jako Crohnova nemoc může i ulcerózní kolitida být doprovázena extraintestinálními projevy. K nejčastějším hematologickým projevům patří autoimunitní hemolytická anémie. Nedávno však byl popsán vzácný případ výskytu idiopatické trombocytopenické purpury jako extraintestinálního projevu nově manifestované ulcerózní kolitidy (UC).

Podobně jako Crohnova nemoc může i ulcerózní kolitida být doprovázena extraintestinálními projevy. K nejčastějším hematologickým projevům patří autoimunitní hemolytická anémie. Nedávno však byl popsán vzácný případ výskytu idiopatické trombocytopenické purpury jako extraintestinálního projevu nově manifestované ulcerózní kolitidy (UC).

Jednalo se o 26letou Afroameričanku, u které došlo 6 týdnů před hospitalizací k objevení se krvavých stolic. Byla vyšetřena na urgentním příjmu, kde jí bylo naordinováno týdenní podávání antiobiotik a ambulantně naplánováno kolonoskopické vyšetření. Vzhledem k významnému zhoršení obtíží v následujících dvou týdnech byla přijata k hospitalizaci a na základě klinických obtíží jí byla stanovena diagnóza UC. Pacientka byla léčena steroidy a intravenózními antibiotiky a následně propuštěna domů s plánem postupného vysazování steroidů. Počet trombocytů v té době činil 236 × 109/l.

Na léčbě steroidy došlo k částečnému zlepšení stavu, nicméně po jejich vysazení došlo opět k rozvoji klinických obtíží (8–9 krvavých stolic denně, bolesti břicha, úbytek na váze 9 kg). Při přijetí byla hodnota hemoglobinu 114 g/l a počet trombocytů 76 × 109/l. Kolonoskopické vyšetření spolu s histopatologickým nálezem prokázalo jednoznačný nález UC, případná virová etiologie byla vyloučena.

Pátý den hospitalizace došlo k poklesu trombocytů na 5 × 109/l, zvýšila se významně frekvence stolic, objevily se febrilie a tachykardie. Bylo zahájeno intravenózní podávání ciprofloxacinu s metronidazolem a nadále pokračováno v kortikoterapii. Vzhledem k podezření na imunitně zprostředkovanou periferní destrukci trombocytů byl podán intravenózní imunoglobulin (IVIG) a jeden trombocytární náplav. Sedmý den došlo ke vzestupu trombocytů na 36 × 109/l, nicméně nadále byla pozorována významná příměs krve ve stolici. Pozitivita protilátek proti trombocytům potvrdila diagnózu idiopatické trombocytopenické purpury (ITP). Vzhledem ke kortikorefrakternímu průběhu onemocnění byla následně zahájena terapie infliximabem v dávce 5 mg/kg. Již 8. den došlo k významnému poklesu počtu krvavých stolic a 9. den vzrostl počet trombocytů na 94 × 109/l. Následně byla pacientka propuštěna do domácí péče, dávka kortikoidů postupně snižována a bylo naplánováno další podání infuze infliximabu. Deset dnů po propuštění se stav pacientky významně zlepšil, počet trombocytů byl normální (151 × 109/l) a krvavé stolice zcela vymizely.

(mik)

Zdroj: Chandra S., Finn S., Obah E. Immune thrombocytopenic purpura in ulcerative colitis: a case report and systematic review. J Community Hosp Intern Med Perspect. 2014 Apr 14; 4; doi: 10.3402/jchimp.v4.23386. eCollection 2014.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa