Hypertenze a ostatní rizikové faktory pro malou hmotnost plodu vzhledem k délce těhotenství

15. 5. 2019

U těhotných žen jsou chronická hypertenze, nízký či naopak vyšší věk rodičky a opakované časné spontánní aborty spojeny se zvýšeným rizikem pro SGA.

U těhotných žen jsou chronická hypertenze, nízký či naopak vyšší věk rodičky a opakované časné spontánní aborty spojeny se zvýšeným rizikem pro SGA (small for gestational age – malá hmotnost plodu vzhledem ke gestačnímu věku). To vyplývá z rozsáhlé dánské studie publikované v srpnu letošního roku, přičemž SGA je zde definována jako porodní hmotnost minimálně o 2 SD (směrodatné odchylky) nižší než průměrná hmotnost pro daný gestační věk.

Již dřívějším výzkumem bylo prokázáno, že donošení plodu s nízkou hmotností zvyšuje riziko matky ke vzniku kardiovaskulárních chorob v pozdějším věku, a rovněž může vést k preeklampsii v dalších těhotenstvích. Z této studie však navíc vyplývá i to, jaké faktory se na vývoji právě SGA mohou podílet. Nejedná se pouze o výše zmíněnou hypertenzi či věk matky, ale rovněž o body mass index (BMI), přítomnost diabetu či o poruchu plodnosti. To vše jsou přidružené faktory vedoucí k porodům dětí s SGA, ať už v termínu, či předčasným, přičemž jako prematurita je brán porod v dřívějším než v 37. týdnu gravidity.

Analýza zahrnovala 81 008 žen a primárně byly vyloučeny ženy s preeklampsií. Z celkového počtu bylo 2,2 % novorozenců spadajících do kritérií SGA a 13 % z nich bylo předčasně narozených. U žen s chronickou hypertenzí pak bylo riziko předčasně narozených dětí s SGA 5,5krát vyšší. Ačkoliv toto riziko bylo statisticky signifikantní, spojitost mezi chronickou hypertenzí a porodem dítěte s SGA v termínu je hraničního významu (zde bylo prokázáno 1,5krát vyšší riziko).

Faktorem spojeným s vyšší incidencí SGA prematurity (ale ne porodu dítěte s SGA v termínu) byl věk rodičky pod 20 let (odds ratio 2,8) nebo nad 36 let (odds ratio 2,0) a anamnéza dvou či více časných spontánních potratů (dvojnásobné odds ratio). Dalšími faktory spojovanými s SGA bylo kouření, podváha či multiparita. Naopak nadváha či obezita a diabetes matky nebyly s žádným subtypem SGA spojeny.

(pes)

Zdroj: Obstetrics and Gynecology 2008(August);112:290–296.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa