Heterologní kolagen urychluje hojení bércových vředů

14. 5. 2019

Bércové vředy vzniklé v rámci chronické žilní insuficience patří k obtížně se hojícím ranám. Jejich zacelení trvá řádově měsíce a někdy nedojde k uzavření bércového vředu vůbec.

Bércové vředy vzniklé v rámci chronické žilní insuficience patří k obtížně se hojícím ranám. Jejich zacelení trvá řádově měsíce a někdy nedojde k uzavření bércového vředu vůbec. Mezi slibné terapeutické postupy patří podle výsledku klinické studie uskutečněné na dermatologickém oddělení univerzitní nemocnice v italské Pise aplikace heterologního (koňského) kolagenu ve formě spongiózního polštářku.

Do studie bylo zařazeno celkem čtyřicet šest pacientů s venózní ulcerací na bérci, která při standardní terapii nevykazovala známky hojení minimálně po dobu šesti týdnů. U všech pacientů byla přítomna venózní insuficience, velikost vředu činila průměrně 36,4 cm2. Do studie nebyli zařazeni pacienti s arteriálním vředem, s vředem vykazujícím známky infekce, se známou přecitlivělostí na testovanou látku a pacienti neschopní spolupráce.

Polovině pacientů pak byla po dobu čtyř týdnů na ulceraci aplikována standardní terapie v podobě inertního nepřilnavého obvazu a bandáže. Ulcerace druhé poloviny pacientů byly ošetřovány testovaným kolagenovým polštářkem, také s bandáží. Bandáž použitá v této studii sestávala ze dvou vrstev. První vrstvu tvořilo ochranné absorpční bavlněné krytí, druhou bylo krátkotažné pružné obinadlo. Rána byla u všech pacientů převazována dvakrát týdně.

Sledovány byly tři parametry účinnosti terapie: barva spodiny ulcerace, granulace tkáně a velikost rány. Monitorace léčby probíhala pomocí laserového triangulačního scanneru, naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí standardních statistických metod.

Studii dokončilo čtyřicet tři pacientů. Jeden pacient se nedostavil na kontrolu a dva pacienti odstoupili ze studie na vlastní žádost. Výsledky studie ukázaly, že ve skupině ošetřované heterologním kolagenem došlo po čtyřech týdnech léčby k rozšíření zóny granulační tkáně v 65 % případů, zatímco ve skupině léčené standardně pouze v 7 % případů. Rány ošetřené kolagenem se zmenšily v 50 % případů, standardně ošetřované rány ve 32 % případů. Uvedené výsledky hovoří výrazně ve prospěch kolagenu, nicméně až rozsáhlejší klinické studie blíže ozřejmí míru jeho přínosu v terapii chronických ran.

(zak)

Zdroj:
Bertone, M.; Dini, V.; Romanelli, P.; Rizzello, F.; Romanelli, M.: Original Research: Objective Analysis of Heterologous Collagen Efficacy in Hard-To-Heal Venous Leg Ulcers. Wounds (2008), vol. 20; no. 9; pp. 245–249.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa