HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

15. 5. 2019

Za standardní terapii chronické hepatitidy C (HCV) je v současné době považována terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem po dobu 24 týdnů.

Za standardní terapii chronické hepatitidy C (HCV) je v současné době považována terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem po dobu 24 týdnů u pacientů s genotypem 2 nebo 3 a po dobu 48 týdnů u pacientů s těžce léčitelným genotypem 1. Konečné výsledky studie PREDICT však ukázaly, že pacienti s genotypem 1 s nízkou výchozí virovou náloží (LVL) a rychlou virologickou odpovědí (RVR) ve 4. týdnu můžou dosáhnout dobrých výsledků již po 24 týdnech této terapie.

Cílem fáze 4 již nezaslepené postmarketingové studie bylo zhodnotit účinnost zkráceného terapeutického režimu u dosud neléčených pacientů s genotypem 1. Do studie byli tedy zařazeni pacienti léčení pegylovaným interferonem alfa-2b (PegIntron) v dávce 1,5 mg/kg/týden v kombinaci s ribavirinem v dávce 800–1 200 mg/den, kteří ale zároveň vykazovali LVL (< 600 000 IU/ml) a dosáhli RVR nebo měli nedetekovatelnou HCV RNA ve 4. týdnu léčby. Pacientům s nedetekovatelnou HCV RNA ve 24. týdnu byla nabídnuta možnost pozastavení terapie a důsledné sledování po dobu 24 týdnů od ukončení terapie.

Ze 187 zařazených pacientů studii dokončilo 93 % účastníků. Z pacientů, kteří studii nedokončili, přestala 3 % na terapii odpovídat, 2 % vykazovala nežádoucí účinky, 2 % se sama rozhodla ve studii nepokračovat a 1 % nebylo způsobilé k dokončení studie. Většina účastníků studie (62 %) byli muži, zejména bílé rasy (97 %), průměrný věk byl kolem 38 let a průměrná odhadovaná doba trvání HCV infekce byla 13 let.

Ze 170 pacientů dosáhlo dle analýzy účinnosti SVR 87,6 %, k relapsu došlo v 9,7 % (dle per-protokol analýzy ze 156 pacientů dosáhlo SVR 90,4 %, procento relapsu bylo 9,6 %). U 14 % účastníků byly hlášeny nežádoucí účinky, nejčastěji se jednalo o chřipkové příznaky (3 %).

Závěrem lze shrnout, že u dosud neléčených HCV pozitivních pacientů s genotypem 1, kteří vykazují LVL a dosáhnou RVR, je PEG-IFN alfa-2b v kombinaci s ribavirinem po dobu 24 týdnů dobře snášen a vede ve vysoké míře k dosažení SVR s nízkou pravděpodobností recidivy.

(mik)

Zdroj: A. Craxi, E. Zuckerman, S. Koutsounas, and others. PREDICT Study Final Results: Efficacy and Safety of 24-Wk Regimen of Peginterferon alfa-2b Plus Weight-based Ribavirin in Patients With Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Genotype 1 (G1) With Low Viral Load Who Achieve Rapid Viral Response. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009). Boston. October 30–November 1, 2009. Abstract 832.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa