Golimumab v terapii revmatoidní artritidy

14. 5. 2019

Nová studie rakouských vědců ukázala, že blokátor tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) golimumab je slibnou léčbou u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), u nichž byla léčba ostatními TNF blokátory z různých důvodů ukončena.

Nová studie rakouských vědců ukázala, že blokátor tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa) golimumab je slibnou léčbou u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), u nichž byla léčba ostatními TNF blokátory z různých důvodů ukončena. TNF je jedním z klíčových zánětlivých faktorů v patogenezi RA, proti němuž je biologická léčba RA zaměřena.

Studie se zúčastnili pacienti se středně těžkou nebo těžkou aktivní RA, kteří byli dříve léčeni jinými blokátory TNF. Nyní jim byl podáván golimumab subkutánně s odstupem 4 týdnů a jeho účinnost byla po dobu 24 týdnů srovnávána s placebem. Během studie pacienti nadále pokračovali i v již zavedené léčbě jinými imunosupresivy.

Výsledky ukázaly, že pacienti léčeni v minulosti etanerceptem, adalimumabem nebo infliximabem dobře tolerovali a dobře odpovídali na léčbu golimumabem bez ohledu na druh a počet předchozích typů anti-TNF léčiv a bez ohledu na důvod ukončení jejich podávání. U 39 % pacientů, kteří ukončili předchozí anti-TNF terapii pro nízkou účinnost, bylo po 14 týdnech léčby golimumabem dosaženo zlepšení příznaků RA o 20 % v porovnání s 18 % u pacientů léčených placebem (p < 0,001).

80 % pacientů ze studie dostávalo předchozí léčbu jinými anti-TNF blokátory alespoň 12 týdnů a 49 % ji dostávalo alespoň 48 týdnů. Po 14 týdnech léčby golimumabem dosáhlo zlepšení příznaků RA 32 % pacientů dříve léčených adalimumabem, 41 % pacientů dříve léčených etanerceptem a 41 % pacientů v minulosti léčených infliximabem. Za dalších 10 týdnů se účinnost ještě zlepšila. Po 6 měsících léčby golimumabem došlo také k významnému zlepšení aktivity nemoci. Bez ohledu na předchozí typ anti-TNF terapie vedla léčba golimumabem ke zlepšení příznaků RA.

Golimumab se tak ukázal jako další možná terapie pro pacienty trpící RA se středně těžkou a těžkou aktivitou nemoci, u nichž ostatní blokátory TNF selhaly.

(uli)

Zdroj: Smolen J. et al.: Golimumab is efficacious in anti-TNF agent experianced patients with active rheumatoid arthritis regardless of type of agent or reason for discontinuation of prior anti-TNF agent: results from the GO-AFTER study. Ann Rheum Dis 2009; 68: 242.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa