Golimumab prokázal přínos v léčbě ankylozující spondylitidy

14. 9. 2015

Subkutánní golimumab vedl v randomizované dvojitě zaslepené studii se 198 pacienty s aktivní neradiografickou axiální ankylozující spondylitidou (nr-axSpA) k významně většímu zmírnění příznaků než placebo. U těchto pacientů, kteří nedostatečně reagovali na léčbu nesteroidními antirevmatiky (NSAID) nebo ji netolerovali, byl golimumab dobře snášen a vykázal příznivý poměr mezi účinností a bezpečností.

Cílem této právě publikované mezinárodní studie 3. fáze bylo určit, zda má golimumab u pacientů s nr-axSpA větší přínos než placebo. Zařazeno bylo 198 pacientů od 18 do 45 let, u nichž byla nejdéle před 5 lety diagnostikována nr-axSpA podle kritérií ASA (Assessment of SpondyloArthritis International Society). Pacienti museli mít vysokou aktivitu choroby a nedostatečnou odpověď nebo intoleranci NSAID. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání 50 mg golimumabu s. c. nebo placeba každé 4 týdny. Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů, kteří dosáhnou ASAS 20 po 16 týdnech léčby.

Průměrný věk pacientů byl 31 let a 57 % tvořili muži. Při vstupu do studie byl průměrný index aktivity choroby BASDAI 6,5 a skóre aktivity choroby ASDAS 3,5. Primárního sledovaného parametru dosáhlo významně více pacientů léčených golimumabem v porovnání s placebem (71,1 % vs. 40,0 %, p < 0,0001). Rovněž hlavního sekundárního sledovaného parametru (ASAS 40) dosáhlo více pacientů s golimumabem než s placebem (56,7 % vs. 23,0 %, p < 0,0001). Incidence nežádoucích účinků se mezi skupinami významně nelišila.

Autoři došli k závěru, že golimumab významně zmírňuje příznaky u aktivní axiální ankylozující spondylitidy při dobrém profilu snášenlivosti.

(zza)

Zdroj: Sieper J., van der Heijde D., Dougados M., et al. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, 16-Week Study of Subcutaneous Golimumab in Patients With Active Non-radiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol – publikováno online 2. července 2015Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa