Golimumab – nová naděje pro nemocné s revmatoidní artritidou

14. 5. 2019

Golimumab je novou léčebnou nadějí pro nemocné s revmatoidní či psoriatickou artritidou a s ankylozující spondylitidou.

Golimumab je novou léčebnou nadějí pro nemocné s revmatoidní či psoriatickou artritidou a s ankylozující spondylitidou. Jedná se plně humánní monoklonální protilátku IgG1k, která se váže na tumor nekrotizující faktor (TNF-α). Molekuly golimumabu vytvářejí stabilní komplexy se solubilními i transmembránovými formami lidského TNF-α a brání tak jeho vazbě na receptor, čímž dojde ke snížení exprese TNF-α. V praxi to vede ke zlepšení symptomů nemoci, zpomalení, až zastavení vývoje strukturálních změn u revmatických onemocnění.

Klinické zkušennosti

Dosavadní výsledky léčby u nemocných s revmatoidní artritidou byly prezentovány na kongresu Americké revmatologické asociace v roce 2009 (tři randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studie fáze III – studie GO-BEFORE, GO-FORWARD, GO-AFTER). Výsledky studií prokázaly významně vyšší klinickou účinnost subkutánně podávaného golimumabu oproti placebu, srovnatelnou účinnost dávek 50 mg a 100 mg a dobrý bezpečnostní profil golimumabu ve srovnání s jinými inhibitory TNF-α.

Klinické zkušenosti u nemocných s ankylozující spondylitidou shrnuje studie GO-RAISE a u poslední ze studií (GO-REVEAL) byla látka aplikována u nemocných s psoriatickou artritidou.

Indikace léčby

Golimumab je indikován pro dospělé pacienty se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou, u kterých se neprojevil dostatečný účinek předchozí terapie (obvykle metotrexátu). Pokud u pacienta není nesnášenlivost či kontraindikace, podává se golimumab v kombinaci s metotrexátem. U pacientů s aktivní psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou se může golimumab podávat samotný. Aplikace je subkutánní, vždy 1× za měsíc.

Nežádoucí účinky

Při léčbě golimumabem byl výskyt vedlejších účinků nízký, nejčastěji byly zaznamenány infekty horních cest dýchacích, event. mírná reakce v okolí vpichu. Výskyt závažných infekcí, úmrtí či malignit se mezi pacienty léčenými golimumabem a placebem významně nelišil.

Léčba v ČR

Golimumab je od dubna 2009 schválen americkými regulačními úřady pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro léču dospělých pacientů s revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou a psoriatickou artritidou. V současné době je již schválen a hrazen zdravotními pojišťovnami i v ČR. Účinnost a bezpečnost tohoto léku je srovnatelná s ostatními inhibitory TNF-α. Nespornou výhodou tohoto léku je dávkování, kdy je nemocnému jedenkrát za měsíc subkutánně podán malý objem léku.

(jakr)

Zdroj: Šenolt L. Golimumab. Remedia 2010; 20: 164–171.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa