Genetické variace v OPRD1 genu a odpověď na léčbu závislosti na opioidech

15. 5. 2019

Farmakologická léčba závislosti na opioidech bohužel není vždy úspěšná. Odpověď se současná věda snaží hledat také pomocí metod genetické diagnostiky.

Farmakologická léčba závislosti na opioidech bohužel není vždy úspěšná. Odpověď se současná věda snaží hledat také pomocí metod genetické diagnostiky.

V současnosti jsou v léčbě závislosti na opioidech běžně používány dvě látky, buprenorfin a metadon. I přes jejich prokazatelnou účinnost se odpověď na léčbu liší v závislosti na konkrétním jedinci. Do popředí zájmu se tak stále více dostávají genetické faktory, které by dané rozdíly mohly alespoň částečně vysvětlit.

Recentní práce analyzovala farmakogenetické asociace šesti polymorfismů v OPRD1, genu kódujícím δ-opioidní receptor, s výsledkem substituční léčby buprenorfinem v kombinaci s naloxonem (Suboxone) nebo metadonem. Do otevřené klinické studie v trvání 24 týdnů bylo zařazeno celkem 582 pacientů ze Spojených států a Evropy závislých na opioidech. Výsledek substituční léčby byl hodnocen pomocí počtu vynechaných nebo pozitivních testů na přítomnost opioidů v moči během léčebné periody.

V celkovém souboru nebyl žádný jednonukleotidový polymorfismus (single-nucleotide polymorphism; SNP) v OPRD1 významně asociován s léčebným výstupem. Při odděleném testování pohlaví byly u žen nalezeny 2 intronové SNP (rs581111 a rs529520) predikující výsledek léčby buprenorfinem. Ženy s AA nebo AG genotypem v rs581111 dosahovaly významně horších výsledků než ty s GG genotypem (relativní riziko [RR] = 1,67; 95% konfidenční interval [CI] 1,06–2,1; P = 0,03). A ženy s AA genotypem v rs529520 vykazovaly horší výsledky než pacientky s CC genotypem (RR = 2,15; 95% CI 1,3–2,29; P = 0,006). U mužů nebyly žádné významné asociace detekovány.

Výsledky předkládané práce naznačily, že rs581111 a rs52920 mohou být užitečné při zvažování léčebných možností u žen závislých na opioidech. Nicméně výsledky je ještě nutné potvrdit na nezávislém vzorku.

(the)

Zdroj: Clarke T. K. al. Genetic variation in OPRD1 and the response to treatment for opioid dependence with buprenorphine in European-American females. Pharmacogenomics J – publikováno online 15. řijna 2013; doi: 10.1038/tpj.2013.30Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa