Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

15. 5. 2019

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud.

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud. Určité genetické polymorfismy u těchto lidí mění farmakokinetiku a farmakodynamiku sunitinibu v jejich prospěch. Dochází k prodloužení doby přežití i období bez další progrese nemoci.

Retrospektivní multicentrická studie zaměřená na farmakogenetiku zahrnovala 136 pacientů s metastatickým světlobuněčným renálním karcinomem léčených sunitinibem. Autoři analyzovali 30 různých polymorfismů 11 kandidátních genů spolu s klinickými charakteristikami a jejich souvislost s obdobím nemoci bez známek progrese (progresion-free survival, PFS) a celkovou dobou přežití (overall survival, OS).

Ukázalo se, že zlepšení vyhlídek přináší přítomnost určité alely v genu pro enzym cytochrom P-450 3A5, dále repetice tripletů TCG, a naopak absence tripletu CAT. Nositelé těchto genetických znaků měli při léčbě sunitinibem prodloužené období bez známek progrese nemoci ze 7,5 měsíce na 13 měsíců. Celkovou dobu přežití tento genetický profil prodlužoval z 12,3 na 20 měsíců. To je téměř dvojnásobek proti už tak relativně úspěšné léčbě sunitinibem. Kromě genetických variant byla s PFS a OS asociována i prognostická kritéria vypracovaná v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Genetický polymorfismus může mnoha lidem zlepšit prognózu. Výsledky této studie prokázaly, že genetické polymorfismy tří genů uplatňujících se ve farmakokinetice sunitinibu jsou asociovány s obdobím bez progrese nemoci u pacientů se světlobuněčným karcinomem léčených touto terapií.

(ercp)

Zdroj: van der Veldt A. A. et al.: Genetic polymorphisms associated with a prolonged progression-free survival in patients with metastatic renal cell cancer treated with sunitinib. Clin Cancer Res. 2011; 17 (3): 620–9; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-1828Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa