Faktory ovlivňující setrvání v léčbě u mladistvých závislých na opiátech

15. 5. 2019

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší.

Mezi mladistvými závislými na opiátech, kteří se podrobí léčbě spojené s medikací buprenorfinem/naloxonem, je značné procento těch, kteří léčbu předčasně přeruší. Pokud by pacienti s vyšším rizikem přerušení léčby byli identifikováni již krátce po jejím zahájení, bylo by možné učinit cílená opatření, která by těmto pacientům pomohla v léčbě setrvat.

Nedávno byla publikována studie, jejíž autoři se pokusili o identifikaci faktorů ovlivňujících setrvání v léčbě podporované buprenorfinem/naloxonem u mladistvých závislých na opiátech. Do studie bylo zařazeno celkem 152 dospívajících a mladých dospělých (15–21 let), kteří byli rozděleni do dvou skupin: jedna skupina pacientů podstoupila 12týdenní, druhá jen 2týdenní léčbu buprenorfinem/naloxonem. Po ní v obou případech následovala 12 týdnů trvající psychosociální léčba.

Výsledky

Ve skupině pacientů s 2týdenní medikací a následnou psychosociální léčbou přerušilo léčbu mezi 2. až 4. týdnem 36 % pacientů. Naproti tomu ve skupině s 12týdenní medikací ukončilo do konce čtvrtého týdne léčbu jen 8 % pacientů. V této skupině byly identifikovány následující faktory, které zvyšovaly pravděpodobnost setrvání v léčbě: rychlá adherence k léčbě buprenorfinem/naloxonem, nepřítomnost opiátů v moči brzy po zahájení léčby, užívání jakékoli medikace v měsíci předcházejícím zahájení léčby a délka užívání neheroinových opiátů během života. Naopak faktorem, který pravděpodobnost setrvání v léčbě snižoval, bylo užívání halucinogenů během měsíce před zahájením léčby. Ve skupině pacientů, kteří podstoupili jen 2týdenní léčbu buprenorfinem/naloxonem, bylo jako faktor zvyšující pravděpodobnost setrvání v léčbě identifikováno jen předchozí užívání hypnotik.

Závěr

Faktory, které nás mohou již záhy upozornit na vyšší riziko přerušení léčby u daného pacienta, jsou především špatná adherence k medikaci a moč pozitivní na opiáty. Prodloužená léčba buprenorfinem/naloxonem se zdá být efektivní při zvyšování počtu mladistvých pacientů závislých na opiátech, kteří dokončí léčbu.

(vek)

Zdroj: Warden D. et al: Predictors of attrition with buprenorphine/naloxone treatment in opioid dependent youth. Addict Behav. 2012 Sep; 37 (9): 1046–53. 2012; doi: 10.1016/j.addbeh.2012.04.011Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa