Faktory determinující pulsní sekreci růstového hormonu

15. 5. 2019

U zdravých jedinců se vyskytuje nejméně 80 % denní sekrece růstového hormonu (RH) v diskrétních pulsech, které překrývají bazální sekreci.

U zdravých jedinců se vyskytuje nejméně 80 % denní sekrece růstového hormonu (RH) v diskrétních pulsech, které překrývají bazální sekreci. Tyto pulsy jsou vyvolávány ghrelinem – GH releasing peptidem (GHRP) a GH releasing hormonem (GHRH). Odpovědi hypofýzy na tyto působky jsou inhibovány hypotalamickým somatostatinem.

Tyto tři primární efektory ovlivňují fyziologickou pulsatilní sekreci růstového hormonu, který hraje důležitou roli v minimalizaci množství viscerálního tuku a v udržení svalové hmoty a kostní masy. Pulsní sekrece RH klesá výrazně s věkem u mužů a premenopauzálních žen, u kterých se pokles sekce RH dává do souvislosti se sníženou dostupností estrogenů a změnou stavby těla. Nicméně žádné studie netestovaly primární předpoklad, že věk bez ohledu na snížený estradiol a větší abdominální viscerální tuk reguluje fyziologické kolísání GHRH, ghrelinu a somatostatinu.

Autoři provedli prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii se skupinou 20 zdravých premenopauzálních žen (věk 24 ± 0,8 roku) srovnávanou se skupinou 22 postmenopauzálních žen (věk 63 ± 1,8 roku). Po down regulaci gonadální osy leuprolidem bylo aplikováno placebo nebo transdermální E2 k vytvoření experimentálně kontrolovaného estradiolového prostředí a poté byla podána submaximální stimulační bolusová dávka GHRP-2 nebo GHRH (0,33 g/kg). Vzájemně byly analyzovány následující parametry: věk, E2 status, sekreční typ, množství abdominálního viscerálního tuku a bazální sekrece růstového hormonu.

Submaximálně stimulovaná pulsní sekrece RH byla pozitivně ovlivněna u premenopauzálních versus postmenopuzálních žen (P < 0,001), u E2 náhrady vs. deplece (P ~ 0,001) a po podání GHRP-2 vs. GHRH (P < 0,001) i po regulaci množství tuku a bazální sekrece RH. Aplikace E2 vs. placebo zvýšila střední koncentrace RH při hladovění u obou skupin žen, ale bazální (nepulsatilní) sekreci zvýšila pouze u premenopauzálních žen. U premenopauzálních žen byl nalezen o 36 % prolongovaný sekreční účinek GH releasing hormonu.

Závěrem bylo možno konstatovat, že u zdravých žen jsou premenopauzální věk, dostupnost estradiolu 2 a fyziologické peptidy tři hlavní určující faktory pro pulsní sekreci růstového hormonu, abdominální viscerální tuk a bazální sekrece růstového hormonu nejsou v této souvislosti podstatné.

(moa)

Zdroj: Pre- Versus Postmenopausal Age, Estradiol, and Peptide-Secretagogue Type determine Pulsatile Growth Hormone Secretion in Healthy Women: Studies Using Submaximal Agonist Drive and an Estrogen Clamp. J Clin Endocrinol Metab 95: 353–360, 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa